Strategie rozvoje mikroregionu Rajhradsko

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Strategie rozvoje mikroregionu Rajhradsko

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novosák, Jiří
dc.contributor.author Kukrechtová, Lucie
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:13:43Z
dc.date.available 2015-03-08T21:13:43Z
dc.date.issued 2014-02-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29701
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá stanovením strategie rozvoje mikroregionu Rajhradsko. Práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy týkající se problematiky strategického plánování včetně jednotlivých kroků při sestavování strategického plánu. V praktické části je popsána socioekonomická analýza území a na základě toho je vytvořena SWOT analýza, tedy analýza silných a slabých stránek, která slouží jako podklad pro sestavení strategického plánu, kde jsou navrženy strategické cíle, priority a opatření. V závěru jsou vytvořeny konkrétní projekty, které slouží k naplnění navržených priorit a opatření.
dc.format 90 s. (114 890 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mikroregion cs
dc.subject regionální strategie cs
dc.subject strategický plán cs
dc.subject socioekonomická analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject projekt cs
dc.subject micro-region en
dc.subject regional strategy en
dc.subject strategic plan en
dc.subject socio-economic analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject project en
dc.title Strategie rozvoje mikroregionu Rajhradsko
dc.title.alternative Development Strategy in the Rajhrad Microregion
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Slováková, Markéta
dc.date.accepted 2014-05-20
dc.description.abstract-translated The thesis deals with development strategy of the Rajhrad micro-region. The work is divided into two parts, the theoretical and the practical one. The theoretical section explains basic terms related to strategic planning, including particular steps in the preparation of the strategic plan. The practical part describes the socio-economic analysis of the region based on which the SWOT analysis (the analysis of strengths and weaknesses) is created. This analysis serves as the base for the strategic plan establishment, where strategic objectives, priorities and steps are designed. At the end specific projects are created, meeting the proposed priorities and arrangements.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35868
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
kukrechtová_2014_dp.pdf 1.915Mb PDF View/Open
kukrechtová_2014_vp.doc 128.5Kb Microsoft Word View/Open
kukrechtová_2014_op.doc 34.02Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account