Hodnocení rozvoje a podpory kreativních průmyslů a klastrů v Rakousku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Hodnocení rozvoje a podpory kreativních průmyslů a klastrů v Rakousku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bednář, Pavel
dc.contributor.author Laštůvková, Markéta
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:13:48Z
dc.date.available 2015-03-08T21:13:48Z
dc.date.issued 2014-02-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29707
dc.description.abstract Hlavním cílem diplomové práce je uplatnit z existujících, úspěšných a nově vznikajících kreativních průmyslů a klastrů cenné zkušenosti, které by umožnily městu Olomouci nejen rozvoj kreativních průmyslů a klastrových iniciativ, ale i rozvoj podnikatelského prostředí. Teoretická část vymezuje kreativní průmysly nejen podle Evropské Unie, ale také podle Rakouska a jeho sousedních zemí. S tím souvisí i prezentace strategií a nástrojů pro podpo-ru rozvoje kreativních průmyslů v těchto zemích. V praktické části je hlavní pozornost soustředěna na charakteristiku Rakouska, dále pak na vývoj a současný stav kreativních průmyslů a klastrů v této zemi, ale také na analyzování a vyhodnocení strategií a metod podpory rozvoje kreativních průmyslů a klastrů v Rakousku. Projektová část této práce se zaměřuje na aplikování poznatků na podporu vzniku a rozvoje kreativních průmyslů a klastrových iniciativ ve městě Olomouci.
dc.format 110 510 znaků
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject klastry cs
dc.subject kreativní průmysly cs
dc.subject Rakousko cs
dc.subject Olomouc cs
dc.subject clusters en
dc.subject creative industries en
dc.subject Austria en
dc.subject Olomouc en
dc.title Hodnocení rozvoje a podpory kreativních průmyslů a klastrů v Rakousku
dc.title.alternative Evaluation of Development and Support of Creative Industries and Clusters in Austria
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Danko, Lukáš
dc.date.accepted 2014-05-20
dc.description.abstract-translated The main objective of this thesis is to apply the valuable experience of existing, successful and emerging creative industries and clusters. These experiences would allow the city Olomouc not only the development of creative industries and cluster initiatives, but also the development of entrepreneurial environment. The theoretical part defines the creative industries not only by the European Union, but also by Austria and its neighbouring countries. These things are closely related to presenta-tion of strategies and tools to support the development of creative industries in these coun-tries. In the practical part, the main attention is focused on the characterization of Austria as well as the development and current state of the creative industries and clusters in the country, but also to analyse and evaluate the strategies and methods of the development support of creative industries and clusters in Austria. The project part of this work focuses on the application of knowledge to the creation and development support of creative industries and cluster initiatives in Olomouc.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35874
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
laštůvková_2014_dp.pdf 1.850Mb PDF View/Open
laštůvková_2014_vp.doc 131Kb Microsoft Word View/Open
laštůvková_2014_op.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account