Možnosti ukrytí obyvatelstva při průmyslové havárii

DSpace Repository

Language: English čeština 

Možnosti ukrytí obyvatelstva při průmyslové havárii

Show simple item record

dc.contributor.advisor Strohmandl, Jan
dc.contributor.author Trecha, Martin
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:13:52Z
dc.date.available 2015-03-08T21:13:52Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29714
dc.description.abstract V mé bakalářské práci se zabývám problematikou průmyslové havárie a možnostmi ochrany zdraví a životů zaměstnanců a obyvatel. Průmyslové havárie mohou mít ničivé následky, před kterými je důležité se včas chránit. Jednou z možností, jak předcházet důsledkům a únikům nebezpečných látek, je evakuace a ukrytí obyvatel, kteří se nacházejí v bezprostřední blízkosti havárií. V praktické části se věnuji konkrétní modelové situaci ve Fosfě a.s. Břeclav. Pro řešení jsem využil softwarový program TerEx. Získané výsledky jsem zpracoval a navrhl zlepšení stávajících možností řešení.
dc.format 69
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Evakuace cs
dc.subject modelová situace cs
dc.subject ohrožení cs
dc.subject ochrana obyvatelstva cs
dc.subject průmyslová havárie cs
dc.subject ukrytí cs
dc.subject únik nebezpečných látek cs
dc.subject Evacuation en
dc.subject model situation en
dc.subject threat en
dc.subject protection of the population en
dc.subject industrial accidents en
dc.subject sheltering en
dc.subject spills en
dc.title Možnosti ukrytí obyvatelstva při průmyslové havárii
dc.title.alternative The Possibility of Shelter the Population in Industrial Accident
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tomek, Miroslav
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated In my thesis I deal with industrial accidents and options for protecting the health and lives of employees and residents. Industrial accidents can have devastating consequences, before which is important to protect in time. One way to prevent the consequences and losses of hazardous substances, evacuation and sheltering of people who are in the immediate vicinity of the accidents. The practical part is devoted to a particular model situation in Fosfa a.s. Břeclav. For the solution I used a software program TerEx. The results I have worked and suggested improvements to existing possible solutions.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-discipline Protection of Population en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-program Protection of Population en
dc.identifier.stag 35882
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-07


Files in this item

Files Size Format View
trecha_2014_dp.pdf 1.951Mb PDF View/Open
trecha_2014_vp.pdf 115.6Kb PDF View/Open
trecha_2014_op.pdf 49.29Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account