Návrh strategického plánu rozvoje města Hrušovany nad Jevišovkou v programovacím období 2014-2020

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh strategického plánu rozvoje města Hrušovany nad Jevišovkou v programovacím období 2014-2020

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Oldřich
dc.contributor.author Mahrová, Lenka
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:13:53Z
dc.date.available 2015-03-08T21:13:53Z
dc.date.issued 2014-02-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29716
dc.description.abstract Hlavním cílem této práce je vytvoření Strategického plánu rozvoje pro město Hrušovany nad Jevišovkou na následující programovací období 2014-2020. Teoretická část se zabývá základními pojmy regionální politiky, regionálního rozvoje a strategického plánování. Dále je v této části rozebrána struktura a obsah strategického dokumentu a poté jsou vyjmeno-vány důležité strategické dokumenty na národní a mezinárodní úrovni. Praktická část začíná profilem města Hrušovany nad Jevišovkou, který postupně charakterizuje jednotlivé oblasti života ve městě. Na tuto kapitolu navazuje shrnutí dotazníkového šetření a vymezení problémových oblastí v rámci SWOT analýzy. Tato SWOT analýza je klíčový podklad pro vypracování strategického plánu. V rámci strategického plánu rozvoje je definována strategická vize, prioritní oblasti a strategické cíle. Jako poslední je v praktické části uveden katalog projektů s navrženými rozvojovými aktivitami pro každou prioritní oblast podpory.
dc.format 96
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject regionální politika cs
dc.subject regionální rozvoj cs
dc.subject strategické plánování cs
dc.subject strategický dokument cs
dc.subject strategie regionálního rozvoje cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject strategická vize cs
dc.subject prioritní oblast cs
dc.subject regional politics en
dc.subject regional development en
dc.subject strategic planning en
dc.subject strategic dokument en
dc.subject strategy of regional development en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject strategic vision en
dc.subject priority area en
dc.title Návrh strategického plánu rozvoje města Hrušovany nad Jevišovkou v programovacím období 2014-2020
dc.title.alternative The Proposal for Strategic Development Plan of the City Hrušovany nad Jevišovkou under Programming Period 2014- 2020
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Nekolová, Jana
dc.date.accepted 2014-05-28
dc.description.abstract-translated The main goal of this work is create strategic development plan of the city Hrušovany nad Jevišovkou under programming period 2014-2020. Theoretical part deals with basic therms of regional politics, regional development and strategic planning. In this part is also dismantled a structure and content of strategic dokument and then are named important national and international strategic documents. Practical part begins by a profile of the city Hrušovany nad Jevišovkou and characterizes each parts of living in this city. This charter continues with a summary of the survey and with a definition of problem areas within SWOT analysis. This SWOT analysis is a key to create a strategic plan. In this strategic plan of development is definition of a strategic visi-on, priority areas and strategic targets. At the end of practical part catalogue of projects with proposed development activities for each priority area of intervention.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj, specializace Finanční kontrola cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development - Financial Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35885
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
mahrová_2014_dp.pdf 2.384Mb PDF View/Open
mahrová_2014_vp.doc 130Kb Microsoft Word View/Open
mahrová_2014_op.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account