Projekt stanovení hodnoty podniku AGROS Moravia s.r.o. pomocí vybraných metod oceňování

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt stanovení hodnoty podniku AGROS Moravia s.r.o. pomocí vybraných metod oceňování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fojtík, Libor
dc.contributor.author Šoulová, Anna
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:13:55Z
dc.date.available 2015-03-08T21:13:55Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29721
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na oblast oceňování společnosti. V teoretické části je charakterizován podnik jako předmět ocenění, následuje doporučený postup při oceňování podniku a popis vybraných výnosových a majetkových oceňovacích metod. Praktická část se skládá z charakteristiky společnosti AGROS Moravia spol. s r.o., dále je věnována pozornost strategické analýze, především analýze makrookolí, mikrookolí a interního prostředí, a finanční analýze. Na základě výsledků z analýz je sestaven finanční plán, na který navazuje projekt stanovení hodnoty oceňovaného podniku vybranými metodami. Cílem projektu je na základě provedených analýz stanovit hodnotu podniku k 1. lednu 2014 pomocí vybraných oceňovacích metod.
dc.format 127 s. (222 876 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject podnik cs
dc.subject hodnota podniku cs
dc.subject ocenění podniku cs
dc.subject výnosové metody oceňování cs
dc.subject majetkové metody oceňování cs
dc.subject enterprise en
dc.subject enterprise value en
dc.subject valuation of the company en
dc.subject yield valuation methods en
dc.subject asset valuation methods en
dc.title Projekt stanovení hodnoty podniku AGROS Moravia s.r.o. pomocí vybraných metod oceňování
dc.title.alternative Project of Determining the Value of the Company AGROS Moravia s.r.o. by Using Selected Methods of Valuation
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pálka, Přemysl
dc.date.accepted 2014-05-27
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is focused on the valuation of the company. In the theoretical part is characterized the enterprise as a subject of valuation followed by the recommended procedure of valuation and description of selected income and asset valuation methods. The practical part consists of the characteristics of the company AGROS Moravia spol. s r.o., also pays attention to strategic analysis, especially analysis of the macro environment, micro environment and internal environment, and financial analysis. Based on the results of the analysis is created the financial plan, followed by the project of determining the value of the company by selected methods. The aim of the project is based on the analysis to determine the company value for January 1, 2014 through of selected valuation methods.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35890
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
šoulová_2014_dp.pdf 6.288Mb PDF View/Open
šoulová_2014_vp.doc 128.5Kb Microsoft Word View/Open
šoulová_2014_op.doc 131.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account