Návrh širších možností financování zemědělských podniků z fondů Evropské unie ve Zlínském kraji

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh širších možností financování zemědělských podniků z fondů Evropské unie ve Zlínském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Grebeníček, Pavel
dc.contributor.author Zábojníková, Adéla
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:13:58Z
dc.date.available 2015-03-08T21:13:58Z
dc.date.issued 2014-02-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29726
dc.description.abstract Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala téma Návrh širších možností financování ze-mědělských podniků z fondů Evropské unie ve Zlínském kraji. Práce je rozdělena do dvou částí, a to na teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje několika základním pojmům souvisejících se zemědělstvím, Evropskou unií, Společnou zemědělskou politikou a fondům k financování zemědělských podniků v České republice. Analytická část zahrnu-je dotační nástroje Evropské unie včetně jednotlivých dotací a Jednotné žádosti, finanční podpory dle krajů v České republice a na závěr srovnání dvou zemědělských podniků ze Zlínského kraje. Na základě analytické části je vypracována návrhová část, kde jsou uvedena doporučení, jakými by se měla vybraná zemědělská družstva v oblasti dotací ubírat, a zpracován pro-jekt pro zemědělský subjekt.
dc.format 113
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Zemědělství cs
dc.subject Evropská unie cs
dc.subject Společná zemědělská politika cs
dc.subject fondy cs
dc.subject dotace cs
dc.subject Jednotná žádost cs
dc.subject zemědělské družstvo cs
dc.subject dotační návrhy cs
dc.subject projekt cs
dc.subject Agriculture en
dc.subject European Union en
dc.subject Common Agriculture Policy en
dc.subject Funds en
dc.subject Grants en
dc.subject Single application en
dc.subject Agriculture farm en
dc.subject Grant proposal en
dc.subject Project en
dc.title Návrh širších možností financování zemědělských podniků z fondů Evropské unie ve Zlínském kraji
dc.title.alternative Proposal for a Broader Financing of Agricultural Enterprises from the European Union Funds in the Zlin Region
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Smékalová, Lenka
dc.date.accepted 2014-05-29
dc.description.abstract-translated For my thesis I have choosen topic Proposal of More Options Financing of Agricultural Enterprises from the European Union Funds in Zlin Region. The work is divided into two parts, on the theoretical and the practical. The theoretical is devoted to several basic con-ceptions connected with agriculture, European Union, Common Agriculture Policy and funds to financing agriculture enterprices in the Czech Republic. The analytical part inclu-des grant instruments of the European Union including the individual grants and single application, financial support by regions in the Czech Republic and at the end the compari-son of two agriculture enterprises in Zlin Region. On the basis of the analytical part, there is created a proposal part, where are introduced recommedation according to which should the aricultural cooperatives go ahead in grant zones. Also there is processed a project for the agricultural entity.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj, specializace Finanční kontrola cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development - Financial Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35895
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
zábojníková_2014_dp.pdf 3.038Mb PDF View/Open
zábojníková_2014_vp.doc 130.5Kb Microsoft Word View/Open
zábojníková_2014_op.doc 130Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account