Projekt financování investičního záměru obce Kyjov

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt financování investičního záměru obce Kyjov

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pastuszková, Eliška
dc.contributor.author Vavřinová, Lenka
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:13:59Z
dc.date.available 2015-03-08T21:13:59Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29728
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na nalezení vhodného způsobu financování investičního záměru obce Kyjov, vycházejícího z provedené analýzy finančního hospodaření a řízení. Analýzy se přitom opírají o poznatky získané v teoretické části, která rozebírá nejen možnosti analýz a na co by se obce při jejich zpracování měly zaměřit, ale nastiňuje i jejich možnosti při financování investičních záměrů, které jsou pak prakticky aplikovány na obec Kyjov. Z těch je pak nalezen nejvhodnější způsob financování konkrétního investičního záměru včetně vyhodnocení jeho dopadů do hospodaření obce.
dc.format 134 s. (192 607 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject obec cs
dc.subject rozpočet cs
dc.subject hospodaření cs
dc.subject příjmy cs
dc.subject výdaje cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject financování cs
dc.subject investiční záměr cs
dc.subject dotace cs
dc.subject úvěry cs
dc.subject fondy EU cs
dc.subject municipality en
dc.subject budget en
dc.subject management en
dc.subject revenues en
dc.subject expenditures en
dc.subject financial analysis en
dc.subject financing en
dc.subject investment intention en
dc.subject subsidies en
dc.subject credits en
dc.subject EU funds en
dc.title Projekt financování investičního záměru obce Kyjov
dc.title.alternative Project of Financing the Investment Intention in Kyjov Municipality
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Otrusinová, Milana
dc.date.accepted 2014-05-21
dc.description.abstract-translated The Master thesis is focused on finding a suitable way of financing the investment intention in Kyjov municipality, based on the analysis of financing management and control. The analysis work with the findings from theoretical part, which discusses not only eventualities of analysis and what should municipalities during its processing focus on, but also shows ways for municipalities in financing investment intentions, which are then practically applied on Kyjov municipality. Of these, the most suitable way of financing the investment intention is found including the evaluation of its impacts on the management of the municipality.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35897
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
vavřinová_2014_dp.pdf 4.239Mb PDF View/Open
vavřinová_2014_vp.doc 127.5Kb Microsoft Word View/Open
vavřinová_2014_op.doc 55.40Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account