Návrh daňové optimalizace firmy XY z pohledu daňového zatížení v krajinách ČR a SR

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh daňové optimalizace firmy XY z pohledu daňového zatížení v krajinách ČR a SR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kolářová, Eva
dc.contributor.author Zeman, Matúš
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:14:00Z
dc.date.available 2015-03-08T21:14:00Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29729
dc.description.abstract Hlavným cieľom tejto diplomovej práce je rozbor daňových systémov Českej a Slovenskej republiky a využitie rozdielov v daňových systémoch pre optimalizáciu dane. Teoretická časť je zameraná na popis daňových systémov a výpočet daňových povinností v oboch krajinách. Praktická časť je zameraná na daňovú optimalizáciu vybranej spoločnosti pro-stredníctvom jej presunu do Českej republiky a identifikáciu rozdielov v daňovom zaťaže-ní. Po vyčíslení daňových povinností spoločnosti v roku 2013 v Českej republike a na Slo-vensku nasleduje predpoklad daňového zaťaženia pre rok 2014, kde sú zohľadnené daňové zmeny týkajúce sa spoločnosti v ďalšom roku. Výsledkom práce je zhodnotenie daňových podmienok z pohľadu právnickej osoby v krajinách Českej republiky a Slovenska.
dc.format 88
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject daň cs
dc.subject daňová záťaž cs
dc.subject porovnanie daní cs
dc.subject právnická osoba cs
dc.subject daňová optimalizácia cs
dc.subject základ dane cs
dc.subject daňová sadzba cs
dc.subject daňový systém cs
dc.subject tax en
dc.subject taxburden en
dc.subject comparisonoftaxes en
dc.subject legal entity en
dc.subject taxoptimization en
dc.subject tax base en
dc.subject tax rate en
dc.subject taxsystem en
dc.title Návrh daňové optimalizace firmy XY z pohledu daňového zatížení v krajinách ČR a SR
dc.title.alternative Tax Optimization in Company XY in Terms of Tax Burden in Countries Czech Republic and Slovakia
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kuderová, Eva
dc.date.accepted 2014-05-21
dc.description.abstract-translated The main objective of this thesis is the analysis of the tax systems of the Czech and Slovak Republic and the use of differences in tax systems to optimize tax. The theoretical part focuses on the description of the tax systems and calculation of tax obligations in both countries. The practical part is focused on tax optimization of the selected company through its transfer to the Czech Republic and identify differences in the tax burden. The calculation of tax obligations of the company in 2013 in the Czech Republic and Slovakia, is followed by the prediction of the tax burden for 2014, where are considered tax changes regarding the company for the next year. The result is a tax summary of the tax environment from the perspective of companies in the countries of the Czech Republic and Slovakia.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35898
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
zeman_2014_dp.pdf 4.519Mb PDF View/Open
zeman_2014_vp.doc 127.5Kb Microsoft Word View/Open
zeman_2014_op.doc 128.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account