Implementace kohezní politiky v Polské republice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Implementace kohezní politiky v Polské republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Smékalová, Lenka
dc.contributor.author Prášek, David
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:14:01Z
dc.date.available 2015-03-08T21:14:01Z
dc.date.issued 2014-02-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29731
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá tématem kohezní politiky. Definuje samotnou podstatu a konkrétní cíle této politiky. Hlavním záměrem této práce je popsat aplikaci kohezní politiky v Polské republice v programovém období 20072013 a provést analýzu implementace Operačního programu Rozvoj východního Polska. Na základě analýzy jsou navržena doporučení pro zlepšení implementace Operačního programu Rozvoj východního Polska.
dc.format 91 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Evropská unie cs
dc.subject implementace cs
dc.subject kohezní politika cs
dc.subject Operační program Rozvoj východního Polska cs
dc.subject Polská republika cs
dc.subject programové období 20072013 cs
dc.subject východní Polsko cs
dc.subject European union en
dc.subject implementation en
dc.subject cohesion policy en
dc.subject Operational programme Development of eastern Poland en
dc.subject The Republic of Poland en
dc.subject programming period 20072013 en
dc.subject eastern Poland en
dc.title Implementace kohezní politiky v Polské republice
dc.title.alternative The Implementation of the Cohesion Policy in Poland
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Danko, Lukáš
dc.date.accepted 2014-05-20
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the topic of cohesion policy. It defines the very essence and specific objectives of this policy. The main purpose of this study is to describe the application of cohesion policy in Poland in the programming period 20072013 and to analyse the implementation of the Operational Programme Development of Eastern Poland. Based on the analysis are proposed recommendations for improving the implementation of the Operational Programme Development of Eastern Poland.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35900
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
prášek_2014_dp.pdf 2.705Mb PDF View/Open
prášek_2014_vp.doc 130.5Kb Microsoft Word View/Open
prášek_2014_op.doc 128.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account