Modelování dosahu zraňujících koncentrací nebezpečných chemických látek v ovzduší

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Modelování dosahu zraňujících koncentrací nebezpečných chemických látek v ovzduší

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mašek, Ivan
dc.contributor.author Valuch, Lukáš
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:14:01Z
dc.date.available 2015-03-08T21:14:01Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29732
dc.description.abstract Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na modelování úniku nebezpečné chemické látky z vybraného technologického zařízení chladícího zařízení zimního stadionu. První část, teoretická, se zabývá rozborem současného stavu a platné legislativy v oblasti prevence závažných havárií v EU a v České republice, zhodnocením nehodových událostí spojených s únikem nebezpečné chemické látky za období posledních 10 let, faktory ovlivňujícími jejich šíření v atmosféře a fyzikálními modely úniku a rozptylu chemických látek. Poslední kapitola v teoretické části je věnována softwarovým nástrojům. Druhá část, praktická, je zaměřena na samotné modelování úniku amoniaku z chladícího zařízení zimního stadionu pomocí předpisu CO-51-5, programů ALOHA a TerEx, jejich výsledku a analýze. Na závěr je zde uveden návrh opatření k zvýšení účinnosti ochrany obyvatelstva.
dc.format 63
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject SEVESO cs
dc.subject rozptyl cs
dc.subject únik cs
dc.subject modelování cs
dc.subject softwarové nástroje cs
dc.subject TerEx cs
dc.subject ALOHA cs
dc.subject SEVESO en
dc.subject dissipation en
dc.subject leakage en
dc.subject modeling en
dc.subject software tools en
dc.subject TerEx en
dc.subject ALOHA en
dc.title Modelování dosahu zraňujících koncentrací nebezpečných chemických látek v ovzduší
dc.title.alternative Bruising Range Modeling of Hazardous Chemicals Concentration in the Air
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Princ, Ivan
dc.date.accepted 2014-06-06
dc.description.abstract-translated The Bachelor's thesis is focused on modeling the release of hazardous chemicals from the selected process equipment - cooling equipment ice hockey arena. The first part is theoretical and deals with the analysis of the current status and legislation in force in preventing serious accidents in the EU and in the Czech Republic, the evaluation of accidents associated with leakage of hazardous chemicals over the last 10 years, the factors influencing their propagation in the atmosphere and physical models of leakage and scattering of chemicals. The last chapter of the theoretical part is devoted to software tools. The second part is practical, is focused on modeling ammonia leak from the cooling device using ice hockey arena prescription CO-51-5, programs ALOHA and TerEx, their results and analysis. In conclusion, there is set out proposal to increase the effectiveness of the protection of the population.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 35901
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-07


Files in this item

Files Size Format View
valuch_2014_dp.pdf 10.13Mb PDF View/Open
valuch_2014_vp.pdf 98.98Kb PDF View/Open
valuch_2014_op.pdf 167.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account