Evaluace a návrh optimalizace bytové politiky a hromadného bydlení města Znojma

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Evaluace a návrh optimalizace bytové politiky a hromadného bydlení města Znojma

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bednář, Pavel
dc.contributor.author Šulák, Zdeněk
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:14:02Z
dc.date.available 2015-03-08T21:14:02Z
dc.date.issued 2014-02-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29733
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá problematikou bytové politiky a hromadného bydlení, jak na teoretické úrovni, tak v podmínkách České republiky a zároveň i její praktickou aplikací na úrovni města Znojma. Mezi stanovené cíle patří charakterizovat město Znojma, analyzovat jeho bytový fond, bytovou politiky a aktuálně probíhající privatizaci městských bytů a revitalizaci panelových sídlišť. Závěrečná část práce se zabývá zhodnocením aktuálního stavu a konkrétním návrhem pro zlepšení současné situace v oblasti bytové politiky města.
dc.format 114 s. (122 352 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject bytová politika cs
dc.subject sociální politika cs
dc.subject bytový fond cs
dc.subject privatizace bytového fondu cs
dc.subject revitalizace cs
dc.subject Housing policy en
dc.subject Social policy en
dc.subject Housing fund en
dc.subject Housing privatization en
dc.subject Revitalization en
dc.title Evaluace a návrh optimalizace bytové politiky a hromadného bydlení města Znojma
dc.title.alternative Evaluation and Proposal for Optimization of Housing Policy and Mass Housing in Znojmo
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Nekolová, Jana
dc.date.accepted 2014-05-20
dc.description.abstract-translated This master thesis deals with the issue of housing policy and collective housing, both on theoretical level devoted to the conditions in the Czech Republic as well as its practical application to the town Znojmo. The targets of this thesis are to characterize the town Znojmo, analyze its housing fund, housing policy and currently ongoing privatization of urban housing and revitalization of prefabricated housing estates. The work is finished by evaluation of the current state and concrete suggestion how to improve the current situation of the housing policy in the town.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35908
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
šulák_2014_dp.pdf 5.342Mb PDF View/Open
šulák_2014_vp.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open
šulák_2014_op.doc 128Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account