Návrh projektu čistírny odpadních vod v obci Sušice

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh projektu čistírny odpadních vod v obci Sušice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zicha, Jiří
dc.contributor.author Sýkorová, Silvie
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:14:03Z
dc.date.available 2015-03-08T21:14:03Z
dc.date.issued 2014-02-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29735
dc.description.abstract Obsahem této diplomové práce je problematika odpadních vod v obci Sušice, jako jednoho ze znečišťovatelů životního prostředí, a na to navazující možnost jejich likvidace prostřednictvím čistírny odpadních vod. V úvodu teoretické části je rozebrána regionální politika, která tvoří soubor cílů, nástrojů a principů ke snižování meziregionálních rozdílů. Dále je v teoretické části popsána ochrana vod v rámci celkové ochrany životního prostředí. V praktické části je uvedena nejprve stručná charakteristika obce Sušice a její vybavenosti inženýrskými sítěmi. Další kapitola zahrnuje analýzu stavu kanalizační sítě a čistíren odpadních vod v okolních obcích. Závěr práce tvoří návrh projektu čistírny odpadních vod v obci Sušice, který má sloužit jako idea pro příští investiční akci.
dc.format 85 s. (106 316 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject čistírna odpadních vod cs
dc.subject ochrana vod cs
dc.subject životní prostředí cs
dc.subject kanalizace cs
dc.subject regionální politika cs
dc.subject evropské fondy cs
dc.subject projekt cs
dc.subject wastewater treatment en
dc.subject water protection en
dc.subject environment en
dc.subject sanitation en
dc.subject regional policy en
dc.subject European funds en
dc.subject the project en
dc.title Návrh projektu čistírny odpadních vod v obci Sušice
dc.title.alternative The Project Proposal for Wastewater Treatment Plant in the Municipality of Sušice
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Muchová, Hana
dc.date.accepted 2014-05-29
dc.description.abstract-translated The content of this thesis is the issue of waste water in the village Sušice, as one of the polluters of the environment, and the subsequent possibility of disposal through waste water treatment plants. In the introduction the theoretical part discusses the regional policy which consists of a set of objectives, principles and instruments to reduce inter-regional disparities. Next the theoretical part describes the protection of waters within the overall protection of the environment. The practical part presents brief characteristics of the first municipalities Sušice and its equipment engineering structures. Another chapter includes an analysis of the sewage network and sewage treatment plants in the surrounding villages. The thesis concludes with a project proposal of wastewater treatment plant in the municipality Sušice which is to serve as an idea for future investment projects.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj, specializace Finanční kontrola cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development - Financial Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35915
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
sýkorová_2014_dp.pdf 2.912Mb PDF View/Open
sýkorová_2014_vp.doc 89.58Kb Microsoft Word View/Open
sýkorová_2014_op.pdf 930.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account