Analýza manažerských kompetencí krizových manažerů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza manažerských kompetencí krizových manažerů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomaštík, Marek
dc.contributor.author Uřičářová, Barbora
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:14:03Z
dc.date.available 2015-03-08T21:14:03Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29736
dc.description.abstract Tato bakalářská práce, která je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou se zabývá problematikou manažerských kompetencí a tacitních znalostí krizových manažerů Policie České republiky. Cílem práce je na základě analýzy kompetencí a tacitních znalostí krizových manažerů zjistit, zda jsou vytvořeny vhodné podmínky pro rozvoj těchto znalostí a navrhnout přijatelné doporučení pro úspěšné zvládnutí manažerských funkcí. Teoretická část se věnuje důležitým základním pojmům, které se vztahují k problematice. V praktické části bylo provedeno dotazníkové šetření. Na závěr jsou definována doporučení.
dc.format 83 s. (125 029)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject krizový manažer cs
dc.subject krizové řízení cs
dc.subject kompetence cs
dc.subject tacitní znalosti cs
dc.subject Policie České republiky cs
dc.subject crisis manager en
dc.subject crisis management en
dc.subject kompetencies en
dc.subject tacit knowledge en
dc.subject Police of the Czech Republic en
dc.title Analýza manažerských kompetencí krizových manažerů
dc.title.alternative Managerial Competences Analysis of Crisis Managers
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Musil, Miroslav
dc.date.accepted 2014-06-06
dc.description.abstract-translated This work, which is divided into two parts - theoretical and practical deals with managerial skills and tacit knowledge of crisis managers Police of the Czech Republic. The aim of the work is based on an analysis of skills and tacit knowledge completed disaster managers to determine whether they are suitable conditions for the development of the knowledge and propose acceptable recommendations for successfully managing business functions. The theoretical part deals with the important basic concepts that relate to the issue. In the practical part, the questionnaire survey. In conclusion, recommendations are defined.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 35916
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-09


Files in this item

Files Size Format View
uřičářová_2014_dp.pdf 2.799Mb PDF View/Open
uřičářová_2014_vp.pdf 92.72Kb PDF View/Open
uřičářová_2014_op.pdf 187.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account