Motivy a možnosti participace veřejnosti v oblasti rozvoje a řízení města Kroměříž

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Motivy a možnosti participace veřejnosti v oblasti rozvoje a řízení města Kroměříž

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Oldřich
dc.contributor.author Zavadilová, Lucie
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:14:06Z
dc.date.available 2015-03-08T21:14:06Z
dc.date.issued 2014-02-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29741
dc.description.abstract Obsahem této diplomové práce je problematika občanské participace v městě Kroměříž. V úvodu teoretické části jsou popsány základní cíle a metody práce a základní pojmy z oblasti veřejné správy a regionálního rozvoje. Nejobsáhlejší kapitolou teoretické části je téma participace (druhy, účastníci, participační proces, eParticipace). V závěru teoretické části jsou uvedeny možnosti informování občanů o činnostech obce, základní metody sběru dat v oblasti participace a rozpočet obce. V praktické části je nejprve stručná charakteristika města Kroměříž a jeho komunikace s veřejností. Následující kapitola zahrnuje komparativní analýzu rozvoje a řízení města Kroměříž s vybranými městy ČR. Dalším bodem praktické části je dotazníkové šetření mezi občany města, orientované na možnosti jejich zapojení do rozvoje předmětného území a záznamy rozhovorů s klíčovými aktéry města na danou problematiku. V závěru této práce je návrh katalogu projektů, zaměřených na přání a potřeby občanů a na zvýšení jejich participace v oblasti rozvoje a řízení města Kroměříž.
dc.format 98 s. (178 270 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject přívětivá veřejná správa cs
dc.subject participace cs
dc.subject občan cs
dc.subject zastupitelstvo cs
dc.subject informování veřejnosti cs
dc.subject e-služby cs
dc.subject Kroměříž cs
dc.subject komparativní analýza cs
dc.subject katalog projektů cs
dc.subject good governance en
dc.subject participation en
dc.subject citizen en
dc.subject municipal council en
dc.subject information for the public en
dc.subject e-services en
dc.subject Kroměříž en
dc.subject comparative analysis en
dc.subject catalogue of projects en
dc.title Motivy a možnosti participace veřejnosti v oblasti rozvoje a řízení města Kroměříž
dc.title.alternative Motivation and Possibilities of the Public Participation in the Development and Management in the City of Kroměříž
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Smékalová, Lenka
dc.date.accepted 2014-05-29
dc.description.abstract-translated The content of this thesis is the definition of citizen´s participation in Kroměříž. At the beginning of the theoretical part there´s a description of the goals, methods, the basic concepts of public administration and regional development. The most comprehensive chapter of the theoretical part is the participation (types, participatory process, eParticipation). At the end of the theoretical part there are possibilities of informing citizens about the activities of the municipality, the basic methods of data collection and a municipal budget. In the practical part is briefly characterized Kroměříž and its communication with the citizens. The following part includes a comparative analysis of the development and management of Kroměříž and the interviews with the main actors in the city. At the end of this work there´s the catalogue of projects which are focused on the needs and wishes of citizens and to increase their participation in the development and management of Kroměříž.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj, specializace Finanční kontrola cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development - Financial Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35924
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
zavadilová_2014_dp.pdf 2.981Mb PDF View/Open
zavadilová_2014_vp.doc 130Kb Microsoft Word View/Open
zavadilová_2014_op.doc 128.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account