Analýza krizového řízení ve vybrané organizaci

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza krizového řízení ve vybrané organizaci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomaštík, Marek
dc.contributor.author Bakulová, Michaela
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:14:08Z
dc.date.available 2015-03-08T21:14:08Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29745
dc.description.abstract Bakalářské práce ,,Analýza krizového řízení ve vybrané společnosti" se skládá z teoretické a praktické části, zaměřené na krizové řízení v podniku. Cílem teoretické části je rozebrání základních pojmů spojených s tématem a obecnými postupy při krizovém řízení. V práci se řeší dvě základní role krizového manažera. Na závěr teoretické části je seznámení s insolvenčním zákonem a s ním spojenými možnostmi likvidace podniku. Cílem praktické části je rozbor a zhodnocení činnosti podniku, který analyzujeme. Dále se práce věnuje analýzám spojenými s krizovým řízením. Na základě získaných dokumentů je popsán průběh krizového a insolvenčního řízení. Ze zjištěných informací jsou zhodnoceny postupy a na-vrhnuty opatření pro poučení do budoucna.
dc.format 60 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject krize cs
dc.subject krizový manažer cs
dc.subject krizové řízení cs
dc.subject insolvenční zákon cs
dc.subject crisis en
dc.subject a crisis manager en
dc.subject crisis management en
dc.subject insolvency law en
dc.title Analýza krizového řízení ve vybrané organizaci
dc.title.alternative Crisis Management Analysis in a Selected Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šefčík, Vladimír
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated Bachelor of work, analysis of crisis management in selected companies "consists of theoretical and practical part, focused on crisis management in the enterprise. The theoretical part analyzes the basic concepts associated with the theme and general procedures for crisis management. The work addresses two fundamental role of crisis manager. In conclusion, theoretical part deals with the Insolvency Act and the related possibility of liquidation of the company. The practical part is the analysis and evaluation of the company. Solutions are analysis associated with crisis management. It describes the process of crisis and insolvency proceedings using doc-uments obtained. They reviewed the procedures and measures designed for the instruction of the future.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 35930
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-05


Files in this item

Files Size Format View
bakulová_2014_dp.pdf 1.403Mb PDF View/Open
bakulová_2014_vp.pdf 89.92Kb PDF View/Open
bakulová_2014_op.pdf 163.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account