Strategie rozvoje města Hranice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Strategie rozvoje města Hranice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novosák, Jiří
dc.contributor.author Bartochová, Monika
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:14:11Z
dc.date.available 2015-03-08T21:14:11Z
dc.date.issued 2014-02-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29751
dc.description.abstract Cílem diplomové práce s názvem Strategie rozvoje města Hranice je navrhnout strategii rozvoje města Hranice a vytvořit katalog několika rozvojových projektů. Teoretická část popisuje cíle a metody této práce, teoretické aspekty strategického plánování rozvoje obce, nástroje používané pro rozvoj obcí a legislativní rámec strategického plánování. Hlavním cílem praktické části práce je zpracování socioekonomické analýzy města a její vyhodnocení ve SWOT analýze. Určitou úlohu v této práci hraje i provedení dotazníkového šetření mezi obyvateli města. Na základě SWOT analýzy a dotazníkového šetření bude stanovena strategie rozvoje města s konkrétními cíli, prioritami a opatřeními, která společně s několika rozvojovými projekty bude tvořit výstup celé diplomové práce.
dc.format 94 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject strategické plánování cs
dc.subject socioekonomická analýza města cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject strategie rozvoje města cs
dc.subject katalog projektů cs
dc.subject strategic planning en
dc.subject social economic analyses en
dc.subject qustionnaire survey en
dc.subject SWOT analyses en
dc.subject town development strategy en
dc.subject catalog of projects en
dc.title Strategie rozvoje města Hranice
dc.title.alternative The Development Strategy of the Town of Hranice
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Slováková, Markéta
dc.date.accepted 2014-05-26
dc.description.abstract-translated The aim of my dissertation named The strategy of the development of the town of Hranice is to propose a strategy of development of this town and to create catalogue of few develo-pmental projects. The theoretical part of this document describes the purposes and methods of the work, the theoretical aspects of strategical planning of the development of a city, the tools used for the development of cities and the legislative connected with strategical planning. The main purpose of the practical part of the work is to elaborate the social economic ana-lysis of the town and its evalutation in the SWOT analysis. The survey among citizens is important for this work as well. The strategy of the development is being composed upon SWOT analysis and survey and it sets certain aims, priorities and measurements of the development. This strategy along with few developmental projects will create the outcome of this dissertation.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj, specializace Finanční kontrola cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development - Financial Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35945
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
bartochová_2014_dp.pdf 2.300Mb PDF View/Open
bartochová_2014_vp.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open
bartochová_2014_op.doc 34.00Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account