Rozvoj obcí po založení místní akční skupiny Jižní Haná v programovém období 2014-2020

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Rozvoj obcí po založení místní akční skupiny Jižní Haná v programovém období 2014-2020

Show simple item record

dc.contributor.advisor Grebeníček, Pavel
dc.contributor.author Dostálová, Šárka
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:14:12Z
dc.date.available 2015-03-08T21:14:12Z
dc.date.issued 2014-02-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29753
dc.description.abstract Předmětem mé diplomové práce, jak již samotný název napovídá, jsou možnosti rozvoje obcí po založení místní akční skupiny Jižní Haná. Obce se připravují na čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie v programovém období 2014-2020 a to prostřednictvím metody LEADER. Práce je rozdělena na dvě hlavní části teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vysvětleny hlavní pojmy týkající se rozvoje venkovského prostoru, místních akčních skupin, metody LEADER a certifikační podmínky, které musí každá místní akční skupina splnit v první fázi schvalovacího procesu pro programové období 2014-2020. Obsahem praktické části je socioekonomická analýza území místní akční skupiny Jižní Haná a vlastní návrh integrované strategie území. V závěru práce zjišťuji, zda místní akční skupina Jižní Haná splňuje stanovené certifikační podmínky.
dc.format 109 s. (137 500 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject místní akční skupina cs
dc.subject metoda LEADER cs
dc.subject integrovaná strategie území cs
dc.subject local action group en
dc.subject the LEADER approach en
dc.subject integrated teritorial strategy en
dc.title Rozvoj obcí po založení místní akční skupiny Jižní Haná v programovém období 2014-2020
dc.title.alternative Community Development after the Establishment of the Local Action Group South Haná in the Programming Period 2014-2020
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Slováková, Markéta
dc.date.accepted 2014-05-26
dc.description.abstract-translated The subject of my diploma thesis, as the name suggests, are the possibilities of developing communities after the establishing of the local action group South Hana.Municipalities are preparing for drawing finances from the European Union´s funds in the programming period 2014-2020 through the LEADER approach. The work is divided into two main parts, theoretical and practical. In the theoretical part there are explained main concepts relating to the development of the rural areas, local action group, the LEADER approach and certification conditions which each local action group has to carry out on the first stage of the approval process for the programming period 2014-2020. The practical part deals with the socioeconomic analysis of the local action group South Hana and my own design an integrated territorial strategy. In conclusion, I find whether the local action group South Hana carries out the conditions set by the certification.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj, specializace Finanční kontrola cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development - Financial Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35948
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
dostálová_2014_dp.pdf 2.682Mb PDF View/Open
dostálová_2014_vp.doc 131Kb Microsoft Word View/Open
dostálová_2014_op.doc 33.61Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account