Změna složení mastných kyselin v netradičních olejích v závislosti na skladování

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Změna složení mastných kyselin v netradičních olejích v závislosti na skladování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mišurcová, Ladislava
dc.contributor.author Hájková, Romana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:14:12Z
dc.date.available 2015-03-08T21:14:12Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29754
dc.description.abstract Rostlinné oleje jsou důležitou součástí lidské stravy a jejich konzumace významně ovlivňuje zdraví člověka. Cílem této práce bylo zjistit kvalitativní a kvantitativní změny mastných kyselin u třinácti vzorků vybraných rostlinných olejů. Vzorky olejů byly v průběhu skladování podrobeny analýze plynovou chromatografií s plamenově-ionizačním detektorem a následně vyhodnoceny. Současně byla stanovena peroxidová čísla a čísla kyselosti vzorků olejů vyjadřující stupeň žluklosti vznikající při dlouhodobém skladování. Kvantitativní změny tukových čísel olejů byly sledovány po dobu čtrnácti měsíců skladování.
dc.format 100 s. (159 539 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mastné kyseliny cs
dc.subject plynová chromatografie cs
dc.subject rostlinný olej cs
dc.subject skladování cs
dc.subject žluknutí cs
dc.subject fatty acids en
dc.subject gas chromatography en
dc.subject vegetable oil en
dc.subject storage en
dc.subject rancidity en
dc.title Změna složení mastných kyselin v netradičních olejích v závislosti na skladování
dc.title.alternative Change of Fatty Acids in Unconventional Vegetable Oils Depending on Storage
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vávra Ambrožová, Jarmila
dc.date.accepted 2014-05-28
dc.description.abstract-translated Vegetable oils are important part of human nutriment and their consumption influences human heal-th significantly. The goal of this thesis was to find out qualitative and quantitative changes of fatty acids of thirteen chosen vegetable oil samples. During storage the oil samples were analyzed by gas chromatography with flame-ionization detector and afterwards evaluated. At the same time pero-xide value and acid value of oil samples were established to express the level of rancidity caused by long-term storage. Quantitative changes of peroxide and acid values were observed for a fourteen month-storage period.
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, Hygiene and Economics of Food Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 35949
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
hájková_2014_dp.pdf 3.033Mb PDF View/Open
hájková_2014_vp.doc 97.5Kb Microsoft Word View/Open
hájková_2014_op.doc 69.21Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account