Návrh opatření pro podporu certifikace zařízení vinařské turistiky v regionech Hodonínsko a Kyjovsko

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh opatření pro podporu certifikace zařízení vinařské turistiky v regionech Hodonínsko a Kyjovsko

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bednář, Pavel
dc.contributor.author Holešinská, Pavlína
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:14:13Z
dc.date.available 2015-03-08T21:14:13Z
dc.date.issued 2014-02-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29755
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na vinařskou turistiku na Hodonínsku a Kyjovsku. Cílem práce je navrhnout opatření, která by vedla k větší známosti Certifikace zařízení vinařské turistiky, "známky" kvality poskytovaných služeb ve vinařstvích. Teoretická část se zaměřuje na popis venkovského a vinařského cestovního ruchu a způsoby jejich podpory ve světě. Vinařská turistika je v teoretické části představena jednak v České republice, ale také na Slovensku, v Německu, Rakousku a Maďarsku. První kapitola praktické části charakterizuje a hodnotí vinařskou turistiku v regionech, druhá kapitola je věnována vyhodnocení rozhovorů s vybranými vinaři na téma podpora turismu v regionech. Na základě rozhovorů jsem v závěru diplomové práce navrhla možná opatření, která by vedla k podpoře Certifikace zařízení vinařské turistiky jako možného nástroje rozvoje vinařského turistického ruchu v regionech.
dc.format 82 s. + 28 s. př. (194768 zn)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject venkovský cestovní ruch cs
dc.subject vinařská turistika cs
dc.subject vinařská oblast cs
dc.subject vinařská stezka cs
dc.subject regionální rozvoj cs
dc.subject podpora cs
dc.subject kvalitní služby cs
dc.subject certifikace cs
dc.subject rural tourist industry en
dc.subject wine tourism en
dc.subject wine-growing area en
dc.subject wine-growing track en
dc.subject regional development en
dc.subject promotion en
dc.subject quality service en
dc.subject certification en
dc.title Návrh opatření pro podporu certifikace zařízení vinařské turistiky v regionech Hodonínsko a Kyjovsko
dc.title.alternative Measures for Promotion of Wine Tourism Facilities Certification in Hodonínsko and Kyjovsko Regions
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Nekolová, Jana
dc.date.accepted 2014-05-26
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on wine tourism in the regions of Hodonín and Kyjov. The aim of this thesis is to propose measures which would lead to a better awareness of Certification of wine tourism facilities - "quality stamp" of services offered in wine industry facilities. The theoretical part is dedicated to the description of rural and wine tourist industry and shows how those industries are supported in other countries. The above-mentioned part contains details of wine tourism in the Czech republic as well as in Slovakia, Germany, Austria and Hungary. First chapter of the practical part characterizes and evaluates wine tourism in the region, second chapter outlines the results of the interviews conducted with selected wine growers on the topic "promotion of tourism in the regions". At the end of my thesis I have proposed, based on the interviews, possible measures which could contribute to the promotion of Certification of wine tourism facilities as a means of achievement of wine tourism development in the regions.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj, specializace Finanční kontrola cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development - Financial Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35950
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
holešinská_2014_dp.pdf 2.063Mb PDF View/Open
holešinská_2014_vp.doc 127.5Kb Microsoft Word View/Open
holešinská_2014_op.doc 128Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account