Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy TRENS, a.s. využitím nástrojů marketingového mixu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy TRENS, a.s. využitím nástrojů marketingového mixu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav
dc.contributor.author Sabadková, Agáta
dc.date.accessioned 2010-07-14T20:19:27Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2975
dc.description.abstract Diplomová práca sa zaoberá zvyšovaním konkurencieschopnosti firmy TRENS, a.s Cieľom diplomovej práce je prevedenie analýzy marketingových nástrojov z teoretického hľadiska a následne v prostredí konkrétnej firmy. Teoretická časť práce sa zaoberá spracovaním poznatkov o jednotlivých zložkách marketingového mixu. Súčasťou je charakteristika marketingovej situačnej analýzy, ktorá tvorí podklad pre analýzy použité v praktickej časti. V praktickej časti diplomovej práce je predstavená konkrétna firma a analýza firmy. Projektová časť je zameraná na vyhodnotenie výsledkov analýzy a navrhuje opatrenia smerujúce ku zvýšeniu konkurencieschopnosti firmy. V závere projektovej časti sú uvedené predpokladané náklady na realizáciu projektu a definované riziká, ktoré môžu nastať v súvislosti s realizáciou projektu. cs
dc.format 76 s., 4 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2018379 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2037
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject marketingové riadenie cs
dc.subject marketingová komunikácia cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject marketing mixing marketing communication en
dc.subject marketing kontrol en
dc.subject SWOT analyses en
dc.title Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy TRENS, a.s. využitím nástrojů marketingového mixu cs
dc.title.alternative The project of competitivenes increasing of TRENS, Inc. by using marketing-management tools. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vrtel, Vladimír
dc.date.accepted 2007-06-06
dc.date.vskp-available 2037-05-04
dc.description.abstract-translated The Diploma work discusses og competition increase of TRENS, a.s. copany. The aim of the Diploma work is to deelop analysis og marketing tools from theoretical point of view and which is followed specification in the company environment. Theoretical part of the work discusses elaboration on findings of separate parts of marketing mixing.Inseparable part of the work ich characterisation of marketing situation analysis, which is supportive material for analyse used in the practical part of the work. The specific company is introduction in the practical part of the Diploma work as well its analysis. The project part of the work is oriented on assessment of the analysis results and on suggestion of measures aimed at increase of competition ability of the company. In the conslusion of the project part of the work there are assumed expenditures on the project implementation and definiton of risks which can occur in relation to the project implementation. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6536
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
sabadková_2007_dp.pdfBlocked 1.924Mb PDF View/Open
sabadková_2007_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
sabadková_2007_op.doc 57Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account