Formulace a vlastnosti mikroemulzí s obsahem esenciálních olejů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Formulace a vlastnosti mikroemulzí s obsahem esenciálních olejů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašpárková, Věra
dc.contributor.author Slováková, Ivana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:14:15Z
dc.date.available 2015-03-08T21:14:15Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29760
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá vlastnostmi a formulací mikroemulzí obsahujících esenciální oleje. Teoretická část je zaměřena na esenciální oleje, jejich složení, způsoby získávání, vlastnosti a možnosti jejich antimikrobního testování. V této části práce jsou rovněž po-psány mikroemulze, surfaktanty a metody charakterizace těchto systémů. Praktická část se věnuje přípravě mikroemulzí s citronovým, hřebíčkovým, skořicovým a tymiánovým olejem a dále s hlavními aktivními složkami těchto esenciálních olejů. Testované oleje byly rovněž analyzovány plynovou chromatografií. Dále je zkoumán vliv přítomnosti pro-pylenglykolu ve vodné fázi na složení mikroemulzí a jejich stabilitu. K tomuto účelu byly použity fázové diagramy třísložkových systémů. Připravené mikroemulze byly charakteri-zovány pomocí fotonové korelační spektroskopie a zároveň byly zkoušeny jejich biologické vlastnosti, konkrétně antimikrobní a cytotoxický účinek.
dc.format 115
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject esenciální olej cs
dc.subject antimikrobní aktivita cs
dc.subject mikroemulze cs
dc.subject surfaktant cs
dc.subject essential oil en
dc.subject antimicrobial effect en
dc.subject microemulsion en
dc.subject surfactant en
dc.title Formulace a vlastnosti mikroemulzí s obsahem esenciálních olejů
dc.title.alternative Formulation and Properties of Microemulsions Containing Essential Oils
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Humpolíček, Petr
dc.date.accepted 2014-06-16
dc.description.abstract-translated The thesis deals with properties and formulations of microemulsions containing essential oils. The theoretical part focuses on the essential oils, their formulation, sources, produc-tion, properties and possibilities of antimicrobial testing. In the theoretical part, microe-mulsions, surfactants and characterization methods of these systems are also described. The experimental part deals with the preparation of microemulsions containing lemon, clove, cinnamon and thyme oil and as well as their active substances. Used oils were also analysed by gas chromatography. In addition, the influence of propylene glycol presence in aqueous phase on composition and stability of microemulsions was investigated. Phase diagrams of three-component system were used for this purpose. Prepared microemulsions were characterized by photon correlation spectroscopy and tested on their biological properties, namely antimicrobial and cytotoxic effects.
dc.description.department Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky
dc.thesis.degree-discipline Technologie a ekonomika výroby tuků, detergentů a kosmetiky cs
dc.thesis.degree-discipline Technology and Economics of Fat, Detergent and Cosmetics Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 35962
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-26


Files in this item

Files Size Format View
slováková_2014_dp.pdf 3.484Mb PDF View/Open
slováková_2014_vp.pdf 65.53Kb PDF View/Open
slováková_2014_op.pdf 162.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account