In-vivo charakterizace bariérové funkce kůže postižené atopickou dermatitidou

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

In-vivo charakterizace bariérové funkce kůže postižené atopickou dermatitidou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pavlačková, Jana
dc.contributor.author Vydrová, Magdalena
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:14:16Z
dc.date.available 2015-03-08T21:14:16Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29762
dc.description.abstract Práce se zabývá problematikou bariérové funkce kůže postižené atopickou dermatitidou. Bylo provedeno dotazníkové šetření, na základě jehož výsledků byly vybrány nejčastěji používané kosmetické přípravky určené k péči o kůži postiženou atopickou dermatitidou. Účinnost těchto přípravků na bariérovou funkci kůže byla zjišťována in vivo pomocí instrumentálních metod. Dále bylo navrženo měření okluze a tento změřený parametr porovnán u souboru zdravých probandů a probandů trpících atopickou dermatitidou. Z provedeného experimentu vyplývá, že krémy určené pro atopickou dermatitidu měly velmi dobrý hydratační účinek, zabraňovaly úniku vody z kůže, vytvářely okluzní účinek a příznivě upravovaly pH kůže. Srovnáním výsledků okluzivního měření byla dokázána dvojnásobně vyšší ztráta vody u kůže postižené atopickou dermatitidou.
dc.format 123 s. +13 s. (155 332 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject alergie cs
dc.subject atopická dermatitida cs
dc.subject kožní bariéra cs
dc.subject hydratace cs
dc.subject TEWL cs
dc.subject okluze cs
dc.subject Allergy en
dc.subject Atopic Dermatitis en
dc.subject Skin Barrier en
dc.subject Hydratation en
dc.subject TEWL en
dc.subject Occlusion en
dc.title In-vivo charakterizace bariérové funkce kůže postižené atopickou dermatitidou
dc.title.alternative In-vivo Characterization of Barrier Function of the Skin Affected by Atopic Dermatitis
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Polášková, Jana
dc.date.accepted 2014-06-13
dc.description.abstract-translated The work deals with the barrier function of the skin affected by atopic dermatitis. Survey was carried out and on the basis of the results was chosen most frequently used cosmetic preparations for skin care affected by atopic dermatitis. The effectiveness of these products on the skin barrier function was determined in vivo using instrumental methods. It was also suggested measuring occlusion and the measured parameter is compared in a group of healthy subjects and people suffering from atopic dermatitis. The experiment shows that creams for atopic dermatitis had very good moisturizing effect, prevent the escape of water from the skin, creating occlusion effect and positively regulate the pH of the skin. By comparing the results of occlusive measurement was proved twice as high water loss in the skin affected by atopic dermatitis.
dc.description.department Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky
dc.thesis.degree-discipline Technologie a ekonomika výroby tuků, detergentů a kosmetiky cs
dc.thesis.degree-discipline Technology and Economics of Fat, Detergent and Cosmetics Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 35970
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-26


Files in this item

Files Size Format View
vydrová_2014_dp.pdf 4.373Mb PDF View/Open
vydrová_2014_vp.pdf 63.65Kb PDF View/Open
vydrová_2014_op.pdf 157.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account