Ověření účinnosti diamantové mikrodermabraze pomocí 3D skenování reliéfu kůže

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Ověření účinnosti diamantové mikrodermabraze pomocí 3D skenování reliéfu kůže

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janiš, Rahula
dc.contributor.author Müllerová, Lucie
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:14:17Z
dc.date.available 2015-03-08T21:14:17Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29764
dc.description.abstract Cílem této práce je ověřit účinnost diamantové mikrodemabraze na redukci vrásek pomocí 3D skenování povrchu kůže. Teoretická část diplomové práce je zaměřena na základní popis anatomie a fyziologie kůže. Dále jsou diskutovány principy stárnutí kůže a vznik vrásek. Další kapitoly pojednávají o možnostech rejuvenace kůže, mezi které patří i podrobněji popsána neinvazivní metoda diamantové mikrodermabraze. Pro praktický výzkum bylo vybráno 22 dobrovolnic ve věku 25 až 66 let, které byly metodou mikrodermabraze ošetřeny. Vrásky byly měřeny v oblasti vnějšího koutku oka. Dalšími metodami, které byly použity pro sledování změn kůže byly vizioskopie, reviskometrie a termovize. Každé probandce byl před i po ošetření vyhotoven silikonový otisk vrásek, který byl dále použit pro 3D skenování přístrojem Talysurf CLI 500. Hodnocení vlastností povrchu kůže bylo provedeno pomocí fraktální geometrie. Bylo prokázáno, že mikrodermabraze má pozitivní vliv na redukci vrásek a rejuvenaci kůže. Nejlepších výsledků bylo dosaženou u probandek kategorie A až C ve věku od 30 do 60 let. Obecně vynikajících výsledků bylo také dosaženo u kouřících probandek. U probandek nad 60 let se očekávaný pozitivní efekt nedostavil v takové míře.
dc.format 111 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mikrodermabraze cs
dc.subject vrásky cs
dc.subject kůže cs
dc.subject omlazování cs
dc.subject 3D skenování cs
dc.subject stárnutí kůže cs
dc.subject microdermabrasion en
dc.subject wrinkles en
dc.subject skin en
dc.subject rejuvenation en
dc.subject 3D scan en
dc.subject skin aging en
dc.title Ověření účinnosti diamantové mikrodermabraze pomocí 3D skenování reliéfu kůže
dc.title.alternative The Verification of the Effectiveness of Diamond Microdermabrasion Using 3D Scan of the Skin Relief
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Krejčí, Jiří
dc.date.accepted 2014-06-17
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is a verification of the effectiveness of diamond mirodermabrasion of wrinkles reduction using the 3D scanning of the skin surface. The theoretical parth of the disertation thesis is focused on basic description anatomy and physiology of the skin. Another things discussed in the thesis are principals of skin aging and wrinkles. Following chapters deal with possibilities of rejuvenation and describe in more details modern non-invasive method of diamid microdermabrasion. For practical research twenty-two volunteers 25-66 years old were selected who were treated using microdermabrasion. Wrinkles were measured in the outer corner of the eye. Other methods that were used were visioscoping, reviscometring and thermography. Each of the volunteers was drawn silicone impression of wrinkles before and after the treatment, which was used for 3D scan using Talysurf CLI 500. Evaluation of properties of the surface of the skin was performed using fractal geometry. It was shown that microdermabrasion has a positive effect on the reduction of wrinkles and skin rejuvenation. The best results were achieved in probands category A-C, thirty to sixty years old. In general excedent results were also achieved in smoking probands. Over sixty probands wasn´t expected positive effect to such an extent.
dc.description.department Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky
dc.thesis.degree-discipline Technologie a ekonomika výroby tuků, detergentů a kosmetiky cs
dc.thesis.degree-discipline Technology and Economics of Fat, Detergent and Cosmetics Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 35972
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-26


Files in this item

Files Size Format View
müllerová_2014_dp.pdf 6.139Mb PDF View/Open
müllerová_2014_vp.pdf 174.0Kb PDF View/Open
müllerová_2014_op.pdf 172.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account