Projekt financování investiční akce města Prostějov pomocí strukturálních fondů EU

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt financování investiční akce města Prostějov pomocí strukturálních fondů EU

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Jiří
dc.contributor.author Petržela, Jiří
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:14:18Z
dc.date.available 2015-03-08T21:14:18Z
dc.date.issued 2014-02-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29765
dc.description.abstract Cílem mojí diplomové práce je navrhnout vhodný způsob financování investiční akce města Prostějov. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy, které se týkají obcí a jejich hospodaření. Dále je v teoretické části popsána problematika financování obcí a jejich investičních akcí pomocí dotací. V praktické části je provedena socioekonomická analýza města Prostějov, dále je provedena analýza hospodaření města v letech 2007 - 2012. Poslední kapitola praktické části se věnuje konkrétnímu projektu, pro který navrhuji také nejvhodnější způsob financování. Poslední část diplomové práce obsahuje mé závěry a doporučení.
dc.format 83 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject obec cs
dc.subject hospodaření obcí cs
dc.subject dotace cs
dc.subject analýza hospodaření cs
dc.subject investiční akce cs
dc.subject municipality en
dc.subject the financial management of the municipality en
dc.subject subsidies en
dc.subject analysis of the financial management of the municipality en
dc.subject the investment action en
dc.title Projekt financování investiční akce města Prostějov pomocí strukturálních fondů EU
dc.title.alternative The Project of Financing The Investment Action of The Town of Prostějov by Structural Funds of EU
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Danko, Lukáš
dc.date.accepted 2014-05-27
dc.description.abstract-translated The key aim of the thesis is to find the most applicable way of financing the investment action of the town of Prostějov. In the theoretical part of this work basic terms related to the financial management of the town are defined. Furthermore, the issue of financing the towns and cities in general is described and besides that the issue of financing investment actions of towns by using grants and funds is outlined. In the participal part of this thesis the socioeconomic analysis of the town of Prostějov is made and consequently its financial management in the period of 2007 - 2012 is closely examined. The last chapter is focused on the concrete project for which I suggest the most suitable way of financing. I conclude the thesis by presenting my findings, recommendations and further improvements.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj, specializace Finanční kontrola cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development - Financial Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35973
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
petržela_2014_dp.pdf 2.479Mb PDF View/Open
petržela_2014_vp.doc 131Kb Microsoft Word View/Open
petržela_2014_op.doc 128Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account