Projekt snižování nákladů a nové zdroje financování ZŠ Horní Lideč

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt snižování nákladů a nové zdroje financování ZŠ Horní Lideč

Show simple item record

dc.contributor.advisor Otrusinová, Milana
dc.contributor.author Vlčková, Jarmila
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:14:19Z
dc.date.available 2015-03-08T21:14:19Z
dc.date.issued 2014-02-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29768
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je nalézt nové zdroje financování a navrhnout snižování nákladů ZŠ Horní Lideč. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje vymezení příspěvkových organizací jako části neziskového sektoru, dále podrobněji popisuje financování příspěvkové organizace, zejména financování základního školství, členění nákladů a metody jejich měření.V praktické části je zpracována analýza současného stavu financování, analýza hospodaření ZŠ Horní Lideč za období 2009 2013. Na základě poznatků z analýz jsou v projektové části zpracovány možnosti snižování nákladů a nové zdroje financování.
dc.format 92 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject neziskový sektor cs
dc.subject příspěvková organizace cs
dc.subject financování základního školství cs
dc.subject náklady cs
dc.subject non-profit sector en
dc.subject budgetory organization en
dc.subject financing of basic education en
dc.subject costs en
dc.title Projekt snižování nákladů a nové zdroje financování ZŠ Horní Lideč
dc.title.alternative Project of Expence Decreasing and New Resource Funding at ZŠ Horní Lideč
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pastuszková, Eliška
dc.date.accepted 2014-05-27
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis is to find new sources of funding and propose cost reduction at ZŠ Horní Lideč. The thesis is devided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part defines budgetory organizations as part of the non-profit sector. It describes in detail the financing of the budgetory organization, in particular the financing of basic education, classification of costs and methods of its measurement. In practical part the analysis of the current state of financing is processed and the management analysis at ZŠ Horní Lideč for the period 2009 2013. Project part of the thesis is based on the findings from both analysis and looks into the possible cost reduction and new sources of funding.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj, specializace Finanční kontrola cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development - Financial Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35981
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
vlčková_2014_dp.pdf 4.860Mb PDF View/Open
vlčková_2014_vp.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open
vlčková_2014_op.doc 127.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account