Práce starosty obce, rady, případně ostatních členů zastupitelstva při hrozící a trvající povodni

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Práce starosty obce, rady, případně ostatních členů zastupitelstva při hrozící a trvající povodni

Show simple item record

dc.contributor.advisor Maňásek, Jaromír
dc.contributor.author Beňová, Kamila
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:14:20Z
dc.date.available 2015-03-08T21:14:20Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29770
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá stále aktuálním tématem prací starosty obce a rady obce při hrozící a trvající povodni a ochranou před ní se zaměřením na řeku Moravu a její přítoky ve správním obvodu ORP Veselí nad Moravou.V teoretické části jsem se zaměřila na legislativní zabezpečení úkolů, pravomocí a odpovědnosti starosty obce a rady obce při hrozící a trvající povodni. V praktické části analyzuji povodně a provedené protipovodňové opatření v letech 1997, 2006 a 2010 včetně navržení protipovodňových opatření pro nejvíce ohrožená místa ve správním obvodu ORP Veselí nad Moravou.
dc.format 63 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject starosta cs
dc.subject povodeň cs
dc.subject protipovodňové opatření cs
dc.subject protipovodňová ochrana cs
dc.subject Mayor en
dc.subject flood en
dc.subject flood control en
dc.subject flood protection en
dc.title Práce starosty obce, rady, případně ostatních členů zastupitelstva při hrozící a trvající povodni
dc.title.alternative The Work of the Mayor, Municipal Council, Eventually Other Members of the Community Assembly in Case of Potential and Lasting Floods
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Barteček, Ivo
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the increasingly topical issue - works mayor and the municipal council at impending and continuing flood, with a focus on the Morava River and its tributaries in the administrative districts of Veseli nad Moravou. In the theoretical part I focused on legislative security tasks, powers and responsibility of the mayor and the municipal council at impending and continuing flood. In the practical part I analyze the floods and perform flood control measures in 1997, 2006 and 2010, including the design flood prevention measures for the most vulnerable places in the administrative districts of Veseli nad Moravou.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 35983
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-09


Files in this item

Files Size Format View
beňová_2014_dp.pdf 2.337Mb PDF View/Open
beňová_2014_vp.pdf 162.9Kb PDF View/Open
beňová_2014_op.pdf 52.18Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account