Svazky obcí uzavírané za účelem výstavby místních kanalizací a společných ČOV a jejich hlavní úkoly

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Svazky obcí uzavírané za účelem výstavby místních kanalizací a společných ČOV a jejich hlavní úkoly

Show simple item record

dc.contributor.advisor Maňásek, Jaromír
dc.contributor.author Elisová, Lucie
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:14:21Z
dc.date.available 2015-03-08T21:14:21Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29772
dc.description.abstract Tato práce se zabývá problematikou spolupráce obcí v rámci svazků uzavíraných za účelem výstavby místních kanalizací a společných čistíren odpadních vod (dále jen "ČOV") a jejich hlavní úkoly. Práce je rozdělena do 8 kapitol. V první kapitole se zaměřuji na obce v ČR, jejich charakteristiku a funkci. V druhé kapitole pak na formy spolupráce, které mohou obce uzavírat, výhody a nevýhody spolupráce obcí. Ve třetí kapitole pojednávám o legislativě, která se vztahuje k této problematice. V kapitole čtyři se zabývá charakteristikou ČOV a kanalizace a také, jaké výhody a nevýhody jsou spojené s provozováním obecních ČOV. V kapitole pět a šest se zabývám samostatným spolkem obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice a Vlkoš, který byl uzavřen za účelem výstavby místních kanalizací a společné čistírny odpadních vod. V sedmé kapitole jsou uvedeny nebezpečné a závadné látky, s kterými se v areálu ČOV zachází. V osmé kapitole je výčet a popis možných cest havarijního odtoku vod použitých k hašení v místě možného vzniku, opatření při jednotlivých typech havarijních úniků a odstraňování následků havárie.
dc.format 53 s. (80 115 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject spolupráce obcí cs
dc.subject legislativa cs
dc.subject ČOV cs
dc.subject kanalizace cs
dc.subject nebezpečné a závadné látky cs
dc.subject cooperation en
dc.subject legislation en
dc.subject water treatment plants en
dc.subject sewage en
dc.subject dangerous and defective substance en
dc.title Svazky obcí uzavírané za účelem výstavby místních kanalizací a společných ČOV a jejich hlavní úkoly
dc.title.alternative Associations of Municipalities Concluded for the Construction of the Sewerage System and Common Treatment Plants and Their Main Tasks
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Barteček, Ivo
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the cooperation of municipalities within the volumes concluded for the construction of the sewerage system and common sewage treatment plant (the "WWTP") and their main tasks. The thesis is divided into 8 chapters. In the first chapter, I focus on communities in the Czech Republic, their characteristic and function. In the second chapter, I am talking about cooperative forms, which may these parishes close and about benefits and disadvantages of the cooperation. In the third chapter is dealing with legislation, which is connected with this problem. In Chapter four deals with the response curve WWTP and sewerage, and what advantages and disadvantages are associated with the general operation of the WWTP. Chapter five and six are talking about the separate society of the parishes Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice and Vlkoš, which was closed in order to construction of local sewage systems and common sewage treatment plan. In the seventh chapter are presented dangerous and defective substance, which are manipulated in the compound of the sewage treatment plan. In the eighth chapters contains the listing and description of the emergency water outflow´s possible ways, which are used to the extinguishing in the place of possible fire origin. The last chapter contains the measures by the individual types of emergency leakages and the possibilities of emergency effects removal.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 35985
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-07


Files in this item

Files Size Format View
elisová_2014_dp.pdf 1.816Mb PDF View/Open
elisová_2014_vp.pdf 162.5Kb PDF View/Open
elisová_2014_op.pdf 52.69Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account