Metody a prostředky pro dekontaminaci terénu a objektů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Metody a prostředky pro dekontaminaci terénu a objektů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mašek, Ivan
dc.contributor.author Podmela, Karel
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:14:21Z
dc.date.available 2015-03-08T21:14:21Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29774
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá metodami a prostředky, jak pro dekontaminací terénu a objektů, tak dekontaminací při úniku nebezpečných látek při průmyslové havárii s využitím sil Integrovaného záchranného systému. V teoretické části jsou uvedeny důležité základní pojmy a legislativa, dále také využívané metody a prostředky pro dekontaminaci. Je zde také uvedena charakteristika průmyslových havárií. V praktické části se seznámíme se specializovaným softwarem TerEx, za pomocí kterého je vymodelována situace havárie cisterny a úniku nebezpečné látky. Popsána je zde také charakteristika vybrané nebezpečné chemické látky. Hlavní součástí je vyhodnocení modelové situace, kde jsou využity metody a prostředky pro dekontaminaci zasaženého terénu a zabránění dalšího šíření této látky. Na závěr je krátké zhodnocení situace a doporučená optimalizace pro podobné situace.
dc.format 65 s. (89 717 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dekontaminace cs
dc.subject metody cs
dc.subject prostředky cs
dc.subject Integrovaný záchranný systém cs
dc.subject nebezpečná látka cs
dc.subject TerEx cs
dc.subject havárie cs
dc.subject decontamination en
dc.subject methods en
dc.subject means en
dc.subject Integrated Rescue Service en
dc.subject hazardous accident en
dc.subject TerEx en
dc.subject accident en
dc.title Metody a prostředky pro dekontaminaci terénu a objektů
dc.title.alternative Methods and Resources for Decontamination of Terrain and Objects
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vičar, Dušan
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated This thesis is about methods and means as for the decontamination of terrain and objects as for the decontamination of hazardous substance released in industrial accident with utilizing the forces of the Integrated Rescue Service. The theoretical section provils as important basic concepts and legislation, as methods and means used for decontamination. Furthermore it identifies characteristics of industrial accidents. In the practical part, it introduces specialized software TerEx, which is used for project accident of a tank and release of hazardous substances. The characteristic of selected hazardous chemicals are also described in this part. The main part is an evaluation of theoretical example where the methods and means are used for the decontamination of affected ground and prevent further spread ofthis substance. In conclusion, there is a brief assessment of the situation and recommended optimization for similar situations.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-discipline Protection of Population en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-program Protection of Population en
dc.identifier.stag 35987
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-05-07


Files in this item

Files Size Format View
podmela_2014_dp.pdf 2.405Mb PDF View/Open
podmela_2014_vp.pdf 94.39Kb PDF View/Open
podmela_2014_op.pdf 162.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account