Ohrožení obyvatelstva při úniku nebezpečných chemických látek

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Ohrožení obyvatelstva při úniku nebezpečných chemických látek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mašek, Ivan
dc.contributor.author Zámorský, Ondřej
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:14:22Z
dc.date.available 2015-03-08T21:14:22Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29776
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá ohrožením obyvatelstva při úniku nebezpečných chemických látek. Je rozdělena na dvě části, na teoretickou a praktickou. Teoretická část je věnována rozboru současného stavu, platné legislativy vztahující se k tématu, vysvětlení základních pojmů, klasifikace a značení nebezpečných chemických látek. Dále se zabývá opatřením ochrany obyvatelstva a v konečném závěru je zmíněný Integrovaný záchranný systém. Praktická část je věnována modelové situaci v softwarovém programu TerEx, kdy se jedná o simulovaný únik ze stacionárního a mobilního zdroje a následné vyhodnocení nutných opatření a návrhů k ochraně obyvatelstva.
dc.format 62 s. (58 534 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject nebezpečná chemická látka cs
dc.subject havárie cs
dc.subject únik cs
dc.subject ohrožení cs
dc.subject dangerous chemical accidents en
dc.subject leaks en
dc.subject threats en
dc.title Ohrožení obyvatelstva při úniku nebezpečných chemických látek
dc.title.alternative Threats to the Population in the Release of Hazardous Chemicals
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vičar, Dušan
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is concerned with threats to the population in the case of release hazardous chemicals. Thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part is dedicated to the analysis of the current state, current legislation related to the topic, explaining basic concepts, classification and labeling of hazardous chemicals, discusses the measures of protection of the population and in the last part of the reffered to the Integrated Rescue System. The practical part is devoted to modeling the situation in the software program TerEx when a simulated escape from stationary and mobile sources and subsequent evaluation of proposals and the necessary measures to protect the population.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-discipline Protection of Population en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-program Protection of Population en
dc.identifier.stag 35989
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-09


Files in this item

Files Size Format View
zámorský_2014_dp.pdf 2.256Mb PDF View/Open
zámorský_2014_vp.pdf 95.72Kb PDF View/Open
zámorský_2014_op.pdf 160.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account