Analýza rizika podnikání ve firmě Vašeauta s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza rizika podnikání ve firmě Vašeauta s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Heinzová, Romana
dc.contributor.author Hrušková, Eva
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:14:23Z
dc.date.available 2015-03-08T21:14:23Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29779
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá analýzou podnikatelských rizik v podniku Vaše auta s.r.o. Cí-lem je informovat o analytických metodách použitelných k identifikaci rizikových faktorů, které jsou potřebné i pro stanovení vize a cílů podniku i pro další činnost podniku. V praktické části je představen jmenovaný podnik jako celek, analýzy podnikatelských rizik za použití analytických metod vnější analýzy PEST, PORTER, SWOT. Jsou vyhodnoceny závěry těchto analýz a navržena doporučení k jejich realizaci. Součást práce je i zpracování ankety marketingového průzkumu.
dc.format 61 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject podnik cs
dc.subject riziko cs
dc.subject analýza rizik cs
dc.subject podnikatelské riziko cs
dc.subject podnikatelské prostředí cs
dc.subject enterprise en
dc.subject risk en
dc.subject risk analysis en
dc.subject business risk en
dc.subject business environment en
dc.title Analýza rizika podnikání ve firmě Vašeauta s.r.o.
dc.title.alternative Business Risks Analysis in Company Vašeauta Ltd
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Konečný, Jiří
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the analysis of business risks in a company called "Your Car s.r.o." The objective is to inform about applicable analytical methods to identify risk factors that are necessary for setting the vision and goals of the company for other business activity. In the practical part, introduced is the enterprise as a whole, a business risks analysis with using analytical methods of analyzing, such as PEST , PORTER, SWOT. There are eva-luated conclusions of these analyzes and proposed recommendations for their implementa-tion. The work also includes processing of marketing survey research.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 35992
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-05-05
local.subject rizika podnikání cs
local.subject business risk en


Files in this item

Files Size Format View
hrušková_2014_dp.pdf 1.388Mb PDF View/Open
hrušková_2014_vp.pdf 162.9Kb PDF View/Open
hrušková_2014_op.pdf 120.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account