Návrh systému minimalizace rizik procesu distribuce

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh systému minimalizace rizik procesu distribuce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hart, Martin
dc.contributor.author Čech, Robert
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:14:25Z
dc.date.available 2015-03-08T21:14:25Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29783
dc.description.abstract Smyslem této bakalářské práce je přiblížit problematiku řízení rizik v distribuci zboží na konkrétním podnikatelském subjektu. V úvodní části jsou popsány obecně distribuční procesy, distribuční cesty, doprava, metody a analýzy rizik v českých podnikatelských podmínkách. Stručně je popsán současný stav distribuce a jednoduchá analýza současného stavu. Jsou zde popsány vztažné teoretické postupy autorů zabývajících se řízením a analýzou rizik ve firmách. V další části jsou vymezeny metody analýzy a vlastní analýza konkrétní firmy provádějící distribuce výrobků jako "outsourcer". Rovněž jsou zde zpracovány poznatky z reálné podnikatelské činnosti o míře aplikace teoretických poznatků na zjišťování, identifikaci, klasifikaci a snižování podnikatelský rizik. Podle výsledků analýzy rizik jsou v závěru popsány návrhy na systematizaci identifikace a minimalizaci nejvážnějších distribučních rizik v kontextu rizik v celé firmě.
dc.format 56 s. (10310 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject riziko cs
dc.subject hrozba cs
dc.subject zranitelnost cs
dc.subject protiopatření cs
dc.subject analýza rizika cs
dc.subject identifikace rizika cs
dc.subject kvantifikace rizik cs
dc.subject podnikatelské riziko cs
dc.subject procesní riziko cs
dc.subject metody analýzy rizika cs
dc.subject řízení rizik cs
dc.subject risk en
dc.subject threat en
dc.subject vulnerability en
dc.subject risk analysis en
dc.subject risk identification en
dc.subject risk quantification en
dc.subject technical and technological risk en
dc.subject procedural risk en
dc.subject methods of risk analysis en
dc.subject risk management en
dc.title Návrh systému minimalizace rizik procesu distribuce
dc.title.alternative The System Design to Minimize Risks of Distribution Process
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Musil, Miroslav
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated The purpose of this thesis is to focus issues of risk management in the distribution of goods to a particular business entity. The introductory section describes the general distribution processes, distribution channels, transportation and methods of risk analysis in Czech business conditions. It briefly describes the current status of distribution and simple analysis of the current status. There are described author´s theoretical procedures dealing with management and risk analysis in companies. The second part defines the method of analysis and private firm carrying out specific analysis of product distribution as "outsourcer". There are also processed information from the real business of the rate of application of theoretical knowledge to detect, identification, classification and business risk reduction. According to the results of the risk analysis, in conclusion there are described proposals to systemize identify and minimize the most serious risks in the context of the distribution of risk across the enterprise.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 35997
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-09


Files in this item

Files Size Format View
čech_2014_dp.pdf 1.924Mb PDF View/Open
čech_2014_vp.pdf 164.6Kb PDF View/Open
čech_2014_op.pdf 189.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account