Analýza komunikačních rizik v podniku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza komunikačních rizik v podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Heinzová, Romana
dc.contributor.author Brandová, Janette
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:14:25Z
dc.date.available 2015-03-08T21:14:25Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29784
dc.description.abstract V bakalářské práci s názvem "Analýza komunikačních rizik v podniku" je řešena analýza nastavení vnitropodnikové komunikace a způsoby předávání informací. V teoretické části jsem se zaměřila na obsah, cíle a projevy nefungující interní podnikové komunikace, dále na roli manažera v komunikačním procesu a obecné zásady používání manažerských informačních systémů. V praktické části této práce je seznámení s vybraným podnikem, současným nastavením komunikačních toků a využívání nástrojů komunikace.
dc.format 75 s. (98 811 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Nastavení komunikace cs
dc.subject sdílení informací cs
dc.subject tým cs
dc.subject informační systémy cs
dc.subject Communication rules en
dc.subject sparing of information en
dc.subject team en
dc.subject information systems en
dc.title Analýza komunikačních rizik v podniku
dc.title.alternative Risk Analysis of Communication in Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bilíková, Jana
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated My bachelor thesis "Risk Analysis of Communication in Company" deals with an analysis of intercompany communication settings and way of providing information. Theoretical part is focused on content, goals and representation of non-working intercompany commu-nication, then role of a manager in communication process and general rule of use of ma-nager information system. Practical part deals with explanation of chosen company,its current communication settings and use of communication tools.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 36001
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-05-09


Files in this item

Files Size Format View
brandová_2014_dp.pdf 1.218Mb PDF View/Open
brandová_2014_vp.pdf 161.6Kb PDF View/Open
brandová_2014_op.pdf 163.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account