Prevence rizik ve firmě Zlínstav a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Prevence rizik ve firmě Zlínstav a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šefčík, Vladimír
dc.contributor.author Zatloukal, Radek
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:14:26Z
dc.date.available 2015-03-08T21:14:26Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29785
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou prevence rizik ve vybrané společnosti Zlínstav, a.s. Práce je rozčleněna na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popisovány základní pojmy týkající se problematiky prevence rizik. V praktické části bude provedena analýza SWOT, kterou budou prověřeny interní procesy podniku a opatření vedení společnosti k předcházení vzniku rizik. Následně bude ověřeno respektování těchto stanovených procesů dotazníkovým šetřením. Závěrem budou porovnány oba výstupy a bude navrhnuta strategie ke zlepšení stavu ve společnosti.
dc.format 62 s. (10 639 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject riziko cs
dc.subject podnik cs
dc.subject prevence rizik cs
dc.subject analýza SWOT cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject risk en
dc.subject company en
dc.subject prevention of risks en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject survey en
dc.title Prevence rizik ve firmě Zlínstav a.s.
dc.title.alternative Prevention of Risk in the Zlinstav,a.s. Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Heinzová, Romana
dc.date.accepted 2014-06-06
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis engages in prevention of risks in Zlínstav a.s. company. The thesis is divided into theoretical and practical parts. In the theoretical section are described the basic terms related to risk prevention. In the practical section will be performed analysis of SWOT. By this analysis will be checked internal processes of organization and this organization's management's measures to prevent these risks. Afterwards are verifying respects these processes by questionnaire survey. Finally will be compared both outputs and will suggested strategy to improve situation in the company.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 36003
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-09


Files in this item

Files Size Format View
zatloukal_2014_dp.pdf 5.886Mb PDF View/Open
zatloukal_2014_vp.pdf 159.5Kb PDF View/Open
zatloukal_2014_op.pdf 161.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account