Ekonomická válka jako prostředek mezinárodní politiky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Ekonomická válka jako prostředek mezinárodní politiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šefčík, Vladimír
dc.contributor.author Prokop, Bronislav
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:14:30Z
dc.date.available 2015-03-08T21:14:30Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29791
dc.description.abstract V mé bakalářské práci je definován pojem závislost a její charakteristika v podmínkách České republiky. Na základě teoretického vymezení ekonomické války, jejich symptomů a projevů, analyzovat rizika vyplývající ze SWOT analýzy konkurenceschopnosti ČR, zpracovanou Ministerstvem průmyslu a obchodu. Cílem je analyzovat zranitelná místa konkurenceschopnosti ČR a rizika vyplývající pro vývoj finanční politiky státu a jejího dopadu na národohospodářskou politiku s důrazem na inflaci, spotřebu obyvatelstva a zahraniční obchod.
dc.format 83 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject analýza rizik cs
dc.subject centrální banky cs
dc.subject ČNB cs
dc.subject devizové intervence ČNB cs
dc.subject dluhová politika cs
dc.subject dluhopisy cs
dc.subject ekonomická válka cs
dc.subject finanční politika ČR cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject měnová válka cs
dc.subject monetární politika cs
dc.subject závislost cs
dc.subject bonds en
dc.subject the central bank en
dc.subject CNB en
dc.subject economic war en
dc.subject competitiveness en
dc.subject currency war en
dc.subject dependence en
dc.subject debt policy en
dc.subject financial policy of the Czech Republic en
dc.subject foreign exchange intervention of CNB en
dc.subject monetary policy en
dc.subject risk analysis en
dc.title Ekonomická válka jako prostředek mezinárodní politiky
dc.title.alternative Economic War as a Means of International Politics
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lošek, Václav
dc.date.accepted 2014-06-05
dc.description.abstract-translated My bachelor thesis is devoted to the current topic economic/financial war. In theoretical part we define the concept of dependence, its symptoms and manifestations. Practical part describes risks arising from the SWOT analysis of the competitiveness of the Czech Republic, prepared by the Ministry of Industry and Trade. The aim is to analyze the competitiveness of the CR's vulnerabilities and risks inherent in the development of the financial policy of the country and its impact on the economics' policy with an emphasis on inflation, population's consumption and foreign trade.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 36011
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-09


Files in this item

Files Size Format View
prokop_2014_dp.pdf 2.064Mb PDF View/Open
prokop_2014_vp.pdf 159.3Kb PDF View/Open
prokop_2014_op.pdf 45.57Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account