Analýza finančních rizik firmy DICOM, spol. s r.o

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza finančních rizik firmy DICOM, spol. s r.o

Show simple item record

dc.contributor.advisor Konečný, Jiří
dc.contributor.author Maděra, Petr
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:14:30Z
dc.date.available 2015-03-08T21:14:30Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29792
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce byla analýza finančních rizik, které mohou ohrožovat firmu DICOM, spol. s r.o., dále doporučení opatření pro snížení těchto rizik v následujících le-tech. Bakalářská práce obsahuje teoretickou a praktickou část, kde teoretická část popisuje druhy finančních rizik a finanční analýzu jako hlavní nástroj pro zjištění zdraví podniku. V praktické části byla ve sledovaném období 2009 2012 provedena finanční analýza za pomoci poměrových ukazatelů a analýza finančních rizik. Práce byla zakončena vyhodno-cením výsledku analýzy rizik a návrhem opatření pro zlepšení stavu v budoucích letech.
dc.format 69 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Finanční riziko cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject analýza finančních rizik a řízení rizik cs
dc.subject Financial risk en
dc.subject financial analysis en
dc.subject analysis of financial risks and risk management en
dc.title Analýza finančních rizik firmy DICOM, spol. s r.o
dc.title.alternative Analysis of the Financial Risk of the Company DICOM Ltd
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šefčík, Vladimír
dc.date.accepted 2014-06-05
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis was to analyze the financial risks that may jeopardize the company DICOM, spol. s ro , as well as recommendations for action to reduce these risks in succeeding years. Bachelor thesis contains theoretical and practical part where the theo-retical part describes the types of financial risk and financial analysis as the main tool for finding health of company. In the practical part in the period 2009 - 2012 a financial analy-sis using financial ratios and analysis of financial risks. The work was completed by re-viewing the results of the risk analysis and proposal of measures for improvement in future years.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 36012
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-09


Files in this item

Files Size Format View
maděra_2014_dp.pdf 10.54Mb PDF View/Open
maděra_2014_vp.pdf 119.1Kb PDF View/Open
maděra_2014_op.pdf 163.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account