Analýza finančních rizik firmy DICOM, spol. s r.o

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza finančních rizik firmy DICOM, spol. s r.o

Show simple item record

dc.contributor.advisor Konečný, Jiří
dc.contributor.author Maděra, Petr
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:14:30Z
dc.date.available 2015-03-08T21:14:30Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29792
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce byla analýza finančních rizik, které mohou ohrožovat firmu DICOM, spol. s r.o., dále doporučení opatření pro snížení těchto rizik v následujících le-tech. Bakalářská práce obsahuje teoretickou a praktickou část, kde teoretická část popisuje druhy finančních rizik a finanční analýzu jako hlavní nástroj pro zjištění zdraví podniku. V praktické části byla ve sledovaném období 2009 2012 provedena finanční analýza za pomoci poměrových ukazatelů a analýza finančních rizik. Práce byla zakončena vyhodno-cením výsledku analýzy rizik a návrhem opatření pro zlepšení stavu v budoucích letech.
dc.format 69 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Finanční riziko cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject analýza finančních rizik a řízení rizik cs
dc.subject Financial risk en
dc.subject financial analysis en
dc.subject analysis of financial risks and risk management en
dc.title Analýza finančních rizik firmy DICOM, spol. s r.o
dc.title.alternative Analysis of the Financial Risk of the Company DICOM Ltd
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šefčík, Vladimír
dc.date.accepted 2014-06-05
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis was to analyze the financial risks that may jeopardize the company DICOM, spol. s ro , as well as recommendations for action to reduce these risks in succeeding years. Bachelor thesis contains theoretical and practical part where the theo-retical part describes the types of financial risk and financial analysis as the main tool for finding health of company. In the practical part in the period 2009 - 2012 a financial analy-sis using financial ratios and analysis of financial risks. The work was completed by re-viewing the results of the risk analysis and proposal of measures for improvement in future years.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 36012
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-09
local.subject analýza riziková cs
local.subject finanční rizika cs
local.subject radiový přenos dat cs
local.subject firmy cs
local.subject Uherské Hradiště (Česko) cs
local.subject risk analysis en
local.subject financial risks en
local.subject radio data transmission en
local.subject firms en
local.subject Uherské Hradiště (Czechia) en


Files in this item

Files Size Format View
maděra_2014_dp.pdf 10.54Mb PDF View/Open
maděra_2014_vp.pdf 119.1Kb PDF View/Open
maděra_2014_op.pdf 163.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account