Senzorická přijatelnost jogurtů s přídavkem vedlejších produktů potravinářského a zemědělského sektoru

DSpace Repository

Language: English čeština 

Senzorická přijatelnost jogurtů s přídavkem vedlejších produktů potravinářského a zemědělského sektoru

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pachlová, Vendula
dc.contributor.author Plutová, Michaela
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:14:31Z
dc.date.available 2015-03-08T21:14:31Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29793
dc.description.abstract Cílem práce bylo vyrobit neochucené a ochucené modelové vzorky jogurtů a přídavkem testovaného materiálu, (rozmělněných semen révy vinné, lněné vlákniny a lněného oleje), které budou senzoricky přijatelné a zároveň navýší nutriční hodnotu výrobku. V teoretické části byly blíže specifikovány jednotlivé druhy testovaného materiálu. Dále byla věnována pozornost procesu výroby a charakterizaci mléčného tuku a jeho vlivu na organoleptické vlastnosti jogurtů. Praktická část se pak zabývá optimalizací výroby modelových vzorků jogurtu. Dále jsou srovnány modelové vzorky jogurtů s různými přídavky testovaného materiálu. Na základě chemické analýzy bylo u modelových vzorků jogurtů stanoveno po sedmi dnech skladová-ní: pH, obsah sušiny a tuku. Dále byla provedena texturní profilová analýza vzorků jogurtů v den výroby a po sedmi dnech skladování. Senzorická přijatelnost vyrobených modelových vzorků jogurtů s přídavkem testovaného materiálu, byla posouzena pomocí hodnocení s využitím stupnic, kde byly hodnoceny znaky - vzhled, chuť a vůně, přítomnost cizích pachů a pachutí, celkový dojem. Vzorky byly taky podrobeny preferenční pořadové zkoušce. Z výsledků senzorické analýzy vyplývá, že byly upřednostňovány modelové vzorky jogurtů o tučnosti 10 % a s přídavkem 0,5 % testovaného materiálu.
dc.format 88 s. (17 506 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject výroba jogurtu cs
dc.subject mléčný tuk cs
dc.subject lněná vláknina cs
dc.subject lněný olej cs
dc.subject semena révy vinné cs
dc.subject Production of Yogurt en
dc.subject Milk Fat en
dc.subject Flax Fiber en
dc.subject Flax Seed Oil en
dc.subject Grape Seed en
dc.title Senzorická přijatelnost jogurtů s přídavkem vedlejších produktů potravinářského a zemědělského sektoru
dc.title.alternative Sensory Acceptability of Yoghurt with Addition of Food and Agriculture Industry By-products
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Buňka, František
dc.date.accepted 2014-06-16
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is produce an unflavoured and flavoured model samples of yogurts with the addition of the test materials (crushed seeds of the vine, flax fibre and flax oil). These yogurts are sensory acceptable and also they should increase the nutritional value of these products. In the theoretical part individual test materials are specified. In addtion, attention is focused on description of production process and characterazition of milk fat and its impact on the organoleptic properities of yogurts. The practical part deals with the optimization of the production model samples of yogurts. Futhermore, model samples of yogurts with different addition of the test materials are compared. Based on chemical analysis in model samples of yogurts is determined: pH, solids and fat, after one week of storage. Texture profile analysis of model samples of yo-gurts is also determined- in the day of production and after one week of storage. Sensory acceptability of model samples of yogurts with addition of the test materials is evaluated by using the scale, where is evaluated characteristics appeareance, taste and smell, the presence of foreign odors and off-flavors and general immpresion. The preference test is also used for ranking of model samples of yogurts. The results of sensory analysis show that model samples of yogurts with addition of the test materials at the concetration 0,5 % and fat of yogurt 10 % is preferred.
dc.description.department Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky
dc.thesis.degree-discipline Technologie a ekonomika výroby tuků, detergentů a kosmetiky cs
dc.thesis.degree-discipline Technology and Economics of Fat, Detergent and Cosmetics Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 36015
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-26


Files in this item

Files Size Format View
plutová_2014_dp.pdf 4.427Mb PDF View/Open
plutová_2014_vp.pdf 157.6Kb PDF View/Open
plutová_2014_op.pdf 164.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account