Analýza rizik a preventivní opatření v oblasti řešení mimořádných událostí v ČOV Olomouc

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza rizik a preventivní opatření v oblasti řešení mimořádných událostí v ČOV Olomouc

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šafařík, Zdeněk
dc.contributor.author Doležálková, Lenka
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:14:34Z
dc.date.available 2015-03-08T21:14:34Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29799
dc.description.abstract Bakalářská práce si klade za cíl popsat reálná rizika, která mohou ohrozit chod ČOV Olomouc, způsoby prevence proti zmíněným rizikům a následné řešení vzniklých mimořádných událostí. Teoretická část práce popisuje základní pojmy a zásady v oblasti teorie rizik, jejich řízení a vybraných reálných rizik jako je povodeň a havarijní únik závadné látky. V praktické části jsou uvedeny postupy, podle kterých jsou řešeny rizikové situace z hlediska ohrožení ČOV Olomouc povodněmi a havarijním únikem závadné látky. Je zhodnocen současný stav, zjištěny nedostatky a stanoveno opatření pro zlepšení.
dc.format 76 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject riziko cs
dc.subject mimořádná událost cs
dc.subject prevence cs
dc.subject havárie cs
dc.subject povodeň cs
dc.subject Risk en
dc.subject Extraordinary event en
dc.subject Prevention en
dc.subject Accident en
dc.subject Flood en
dc.title Analýza rizik a preventivní opatření v oblasti řešení mimořádných událostí v ČOV Olomouc
dc.title.alternative Hazard Analysis and Preventive Measures in the Field of Emergency Management in the Wastewater Treatment Plant Olomouc
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mašek, Ivan
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated The bachelor work it aims to describe the real risk may affect the operation of the WWTP Olomouc. Methods of preventions of such risks and subsequent solving emergencies. The theoretical part´s describes the basics concepts and principles in the theory of risk management and selected real risks such as flood and escape of harmful substances. The practical part describes the procedures by which they are addressed risk situations in terms of threat WWTP Olomouc floods and emergency escape harmful substances. It assessed the current situation, secured deficiencies and measures for improvement.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 36023
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-05-07
local.subject prevence závažných havárií cs
local.subject čistírny odpadních vod cs
local.subject únik nebezpečných látek cs
local.subject prevention of serious accidents en
local.subject sewage disposal plants en
local.subject release of hazardous substances en


Files in this item

Files Size Format View
doležálková_2014_dp.pdf 9.571Mb PDF View/Open
doležálková_2014_vp.pdf 162.4Kb PDF View/Open
doležálková_2014_op.pdf 104.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account