Analýza rizik a vzdělávání žen po rodičovské dovolené na úřadu práce ve Zlíně

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza rizik a vzdělávání žen po rodičovské dovolené na úřadu práce ve Zlíně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mazal, Ferdinand
dc.contributor.author Khainová, Hana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:14:35Z
dc.date.available 2015-03-08T21:14:35Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29801
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na rizika a vzdělávání žen po mateřské dovolené na Úřadu práce České republiky Kontaktního pracoviště ve Zlíně (dále jen Úřad práce ve Zlíně), které se chtějí uplatnit na trhu práce. Po dlouhodobé "přestávce" v zaměstnání si potřebují prohloubit a získat nové dovednosti, znalosti a schopnosti. Vrátit se zpět do pra-covního procesu. Nalezneme zde obecné pojetí a rizika nezaměstnanosti, které mohou sku-pinu nezaměstnaných žen po rodičovské dovolené postihnout. V této práci se budeme za-bývat obecným pojednáním o nezaměstnanosti, možnostech uplatnění na trhu práce a také o možnostech dalšího vzdělávání pomocí rekvalifikace do různých oborů vhodných pro ženy po rodičovské dovolené. Zjistíme cíle popisované skupiny, jež požadují a mají zájem rozvinout, spolu s riziky, které by mohly očekávat.
dc.format 70 s. (14 099 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject profesní růst cs
dc.subject rizika žen po mateřské dovolené cs
dc.subject unemployment en
dc.subject education en
dc.subject professional growth en
dc.subject risks for women after the maternity leave en
dc.title Analýza rizik a vzdělávání žen po rodičovské dovolené na úřadu práce ve Zlíně
dc.title.alternative The Risk Analysis of Unemployed Women after Parental Leave on Labour Office in Zlín
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lukášková, Eva
dc.date.accepted 2014-06-05
dc.description.abstract-translated This dissertation is focused on risks and education of women after maternity leave which are registered at the Job Centre of Zlín who would like to return to work. After a long pe-riod of "break" from work they need to deepen their existing skill, acquire new ones or obtain some new knowledge and abilities. Return back to the working process. We shall find here general concept and risks of unemployment, which affects some groups of unem-ployed women after the maternity leave. This work will look at unemployment in general, possibilities of getting a job in the labour market and also about possibilities of further ed-ucation through retraining in various professions which are suitable for women after the maternity leave. We shall find out goals of the described group which they require and they are interested in developing together with the risk they could expect.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 36025
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-05-09


Files in this item

Files Size Format View
khainová_2014_dp.pdf 1.047Mb PDF View/Open
khainová_2014_vp.pdf 166.7Kb PDF View/Open
khainová_2014_op.pdf 72.20Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account