Evakuace osob z domova se zvláštním režimem

DSpace Repository

Language: English čeština 

Evakuace osob z domova se zvláštním režimem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomek, Miroslav
dc.contributor.author Nábělková, Hana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:14:36Z
dc.date.available 2015-03-08T21:14:36Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29802
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o evakuaci klientů z Domova se zvláštním režimem. Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na rozdělení osob podle jejich pohybového omezení, platné právní normy, které se danou problematikou zabývají a v neposlední řadě rozsahem, dobou a způsoby evakuace. V praktické části bakalářské práce je popsáno zařízení domova se zvláštním režimem a rizika, která mohou v objektu nastat. Závěrem této práce je seznámení se současným řešením evakuace osob se sníženou pohyblivostí v Domově se zvláštním režimem při vzniku mimořádné události s cílem navrhnutí či vylepšení plánu evakuace.
dc.format 55 s. (64 537 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject evakuace cs
dc.subject imobilita cs
dc.subject mobilita cs
dc.subject mimořádná událost cs
dc.subject klient cs
dc.subject pohyb cs
dc.subject riziko cs
dc.subject evacuation en
dc.subject imobility en
dc.subject mobility en
dc.subject emergency en
dc.subject client en
dc.subject motion en
dc.subject risk en
dc.title Evakuace osob z domova se zvláštním režimem
dc.title.alternative Evacuation from Home of People with Special Needs
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Rak, Jakub
dc.date.accepted 2014-06-05
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the evacuation of People from the Home who has special Needs. The theoretical part is focused on the differentiation of the people according to their motoric limitations, valid legal rules which govern the issue and also the extension, time and means of the evacuation. The practical part describes the equipment of the Home has special Needs and the risks which can be caused there. The conclusion of the thesis comprises of the introduction of the contemporary mean of the evacuation of people with impaired mobility in the Home who has special Needs during the emergency. The target is to propose or ameliorate the plan of evacuation.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 36026
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-05-09


Files in this item

Files Size Format View
nábělková_2014_dp.pdf 1.526Mb PDF View/Open
nábělková_2014_vp.pdf 96.64Kb PDF View/Open
nábělková_2014_op.pdf 160.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account