Informační a softwarová podpora krizového řízení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Informační a softwarová podpora krizového řízení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rak, Jakub
dc.contributor.author Šidlíková, Simona
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:14:37Z
dc.date.available 2015-03-08T21:14:37Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29804
dc.description.abstract Tato práce se věnuje informační a softwarové podpoře krizového řízení. Obsahem práce je objasnění základních pojmů krizového řízení, jeho legislativní základ, čím se krizové řízení zabývá a proč je pro nás důležité. Popisuje informační podporu jako výsledek informačního systému, její základní funkce. Mapuje softwarové nástroje dřívější i v současnosti používané. Praktická část se zaměřuje na zhodnocení výsledků dotazníkové metody zaměřené na informační podporu krizového řízení jednotlivých krajů, obcí s rozšířenou působností a krajských hasičských záchranných sborů České republiky.
dc.format 61 s. (68 403 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Krizové řízení cs
dc.subject informační systém cs
dc.subject informační podpora cs
dc.subject informace cs
dc.subject software cs
dc.subject Crisis management en
dc.subject information system en
dc.subject information support en
dc.subject information en
dc.subject software en
dc.title Informační a softwarová podpora krizového řízení
dc.title.alternative Information and Software Support of Crisis Management
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Botek, Zdeněk
dc.date.accepted 2014-06-06
dc.description.abstract-translated This work deals with information and software support of crisis management. The content of work is to explain the basic concepts of crisis management, its legal basis, what the crisis management deals with and why it is important to us. It describes the information support as a result of the information system, its basic functions. It maps software tools earlier and currently used. The practical part is focused on the evaluation of the results of a questionnaire survey focused on information support of crisis management of individual regions, municipalities with extended powers and regional fire brigades of Czech Republic.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 36030
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-09


Files in this item

Files Size Format View
šidlíková_2014_dp.pdf 2.752Mb PDF View/Open
šidlíková_2014_vp.pdf 161.8Kb PDF View/Open
šidlíková_2014_op.pdf 164.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account