Konstrukční řešení míchací komory

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Konstrukční řešení míchací komory

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dvořák, Zdeněk
dc.contributor.author Křůmal, Martin
dc.date.accessioned 2010-07-14T20:23:11Z
dc.date.available 2010-07-14T20:23:11Z
dc.date.issued 2007-05-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2980
dc.description.abstract Téma bakalářské práce bylo vypracovat konstrukční řešení míchací komory laboratorního hnětiče - strojní zařízení pro výzkum energetické náročnosti přípravy elastomerních směsí. Cílem bylo nahradit starou hnětací komoru komorou novou s možností uzavírání pomocí pneumaticky ovládaného klátu. Při inovaci hnětiče bylo třeba vypracovat vhodný návrh nového řešení, dimenzovat jej a vypracovat kompletní výkresovou dokumentaci součástí. cs
dc.format 72 s. cs
dc.format.extent 5059147 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject elastomerní směsi cs
dc.subject hnětič cs
dc.subject kaučuk cs
dc.subject komora hnětiče cs
dc.subject elastomer mixture en
dc.subject kneader en
dc.subject rubber en
dc.subject masticating chest en
dc.title Konstrukční řešení míchací komory cs
dc.title.alternative Constructional solution masticating chest en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pospíšil, Richard
dc.date.accepted 2007-06-19
dc.description.abstract-translated Subject of my bachelor work was to work up constructional solution masticating chest of laboratory kneader - machine for research of power heftiness of preparation elastomer mix-ture. The target was to replace old masticating chest by new masticating chest with possi-bility of closing with the help of pneumatic operated block. At innovation there was need to work up acceptable project for new solution, dimension it and work up complete produc-tion documentation components. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/146 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 5334
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
křůmal_2007_bp.pdf 4.824Mb PDF View/Open
křůmal_2007_vp.doc 36Kb Microsoft Word View/Open
křůmal_2007_op.doc 40.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account