Analýza činnosti Hasičské záchranné služby Správy železniční dopravní cesty s.o

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza činnosti Hasičské záchranné služby Správy železniční dopravní cesty s.o

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomaštík, Marek
dc.contributor.author Prajka, Marek
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:14:41Z
dc.date.available 2015-03-08T21:14:41Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29811
dc.description.abstract Bakalářská práce řeší historické směry a orientaci vývoje Hasičské záchranné služby Správy železniční dopravní cesty, její další vývoj a činnosti, s ohledem na analýzu rizik, spojených s drážní dopravou na území České republiky, integrované mezi členské státy Evropské unie. Pojednává také o snahách veřejné správy o začlenění HZS SŽDC mezi složky Hasičského záchranného sboru České republiky. V závěru práce jsou obsaženy návrhy směřování vývoje a činnosti HZS SŽDC, aplikovatelné v podmínkách jednotky požární ochrany HZS SŽDC Brno, aby byla do budoucna Hasičská záchranná služba SŽDC plnohodnotně akceschopnou a užitečnou jednotkou, která dovede nejen urgentně a kvalitně likvidovat vzniklé mimořádné události na železnici, ale umí je také před jejich vznikem jako možná rizika analyzovat a preventivně jim předcházet.
dc.format 69 s. (90 313 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Hasičská cs
dc.subject činnost cs
dc.subject záchranná cs
dc.subject vývoj cs
dc.subject služba cs
dc.subject SŽDC cs
dc.subject Fire en
dc.subject activity en
dc.subject survival en
dc.subject development en
dc.subject service en
dc.subject Railway Infrastructure Administration en
dc.title Analýza činnosti Hasičské záchranné služby Správy železniční dopravní cesty s.o
dc.title.alternative Analysis of the Activities of the Fire Rescue Service of Railway Infrastructure Administration, State Organization
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lošek, Václav
dc.date.accepted 2014-06-05
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the historical development of guidelines and orientation Fire Rescue Service of Railway Infrastructure Administration, its further development and acti-vities, with a view to analyzing the risks associated with rail transport on the territory of the Czech Republic, built between the Member States of the European Union. It also discusses efforts to integrate public administration FRS RIA between components of the Fire and Rescue Service of the Czech Republic. In conclusion, the present direction of development proposals and activities FRS RIA, applicable in terms of fire protection units FRS RIA Brno to the future Fire Rescue Service RIA fully operational and useful unit that is able to not only urgently and efficiently disposed of emergency events on the rail, but can also before their emergence as a possible risk analysis and precaution to prevent them.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 36042
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-05-07


Files in this item

Files Size Format View
prajka_2014_dp.pdf 2.365Mb PDF View/Open
prajka_2014_vp.pdf 92.60Kb PDF View/Open
prajka_2014_op.pdf 45.56Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account