Vybrané problémy ekonomické bezpečnosti České republiky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vybrané problémy ekonomické bezpečnosti České republiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Konečný, Jiří
dc.contributor.author Trechová, Luďka
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:14:42Z
dc.date.available 2015-03-08T21:14:42Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29812
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce jsou vybrané problémy ekonomické bezpečnosti České republiky. První část se zabývá teorií bezpečnosti a základními pojmy s ní souvisejícími. Zaměřuji se zde také na ekonomickou bezpečnost, její metodologické základy, aktéry a referenční objekty. V praktické části je uveden současný stav a trendy ekonomické bezpečnosti České republiky. Jako faktory, které by mohly ohrozit ekonomickou bezpečnost České republiky, jsem vybrala konkurenceschopnost a bezpečnost dodávek energie. Pro analýzu vybraných problémů jsem zvolila SWOT analýzu. Pozornost je věnována také financování bezpečnosti České republiky.
dc.format 61
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject analýza rizik cs
dc.subject bezpečnost cs
dc.subject energie cs
dc.subject ekonomická bezpečnost cs
dc.subject hrozba cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject referenční objekt cs
dc.subject risk analysis en
dc.subject security en
dc.subject energy en
dc.subject economic security en
dc.subject threat en
dc.subject competitiveness en
dc.subject the reference object en
dc.title Vybrané problémy ekonomické bezpečnosti České republiky
dc.title.alternative Selected Problems of Economic Security of the Czech Republic
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šefčík, Vladimír
dc.date.accepted 2014-06-06
dc.description.abstract-translated The topic of the thesis are selected problems of economic security of the Czech Republic. The first part deals with the theory and basic safety notions associated with it. I focus here on the economic security, its methodological foundations, actors and reference objects. The practical part includes a current status and trends in the economic security of the Czech Republic. I selected competitiveness and security of energy supply as factors that could endanger the economic security of the Czech Republic. I chose SWOT analysis for analysis of selected issues. Attention is also paid to the financing of the security of the Czech Republic.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 36043
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-07


Files in this item

Files Size Format View
trechová_2014_dp.pdf 1.506Mb PDF View/Open
trechová_2014_vp.pdf 120.7Kb PDF View/Open
trechová_2014_op.pdf 162.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account