Evaluace projektů města Vítkov podpořených z fondů EU v letech 2007 - 2013

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Evaluace projektů města Vítkov podpořených z fondů EU v letech 2007 - 2013

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Oldřich
dc.contributor.author Adamusová, Ingrid
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:14:42Z
dc.date.available 2015-03-08T21:14:42Z
dc.date.issued 2014-02-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29813
dc.description.abstract Hlavním cílem práce je vytvoření katalogu projektů pro město Vítkov v letech 2014 2020. V teoretické části je popsáno fungování kohezní politiky a její historie, stručné uve-dení programovacích období a představení strukturálních fondů EU. Praktická část je za-měřena na představení města Vítkov, jeho fungování a financování. Dále je stručně uveden výčet největších projektů podpořených z fondů EU, včetně spoluúčasti města. Následuje výzkum, který byl proveden dotazníkovým šetřením a socioekonomickou analýzou. Na základě výsledků výzkumu byl navržen katalog projektů pro město v novém programova-cím období, včetně vyčíslení nákladů a uvedení možného zdroje financování.
dc.format 87 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kohezní politika cs
dc.subject strukturální fondy cs
dc.subject programovací období cs
dc.subject Vítkov cs
dc.subject hodnocení projektů cs
dc.subject výzkum cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject socioekonomická analýza cs
dc.subject katalog projektů cs
dc.subject cohesion policy en
dc.subject structural funds en
dc.subject programming period en
dc.subject Vítkov en
dc.subject project evaluation en
dc.subject research en
dc.subject questionnaire en
dc.subject socio-economic analysis en
dc.subject project catalogue en
dc.title Evaluace projektů města Vítkov podpořených z fondů EU v letech 2007 - 2013
dc.title.alternative Evaluation of Vitkov Municipality Projects Supported from EU Funds between the Years 2007 - 2013
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Nekolová, Jana
dc.date.accepted 2014-05-21
dc.description.abstract-translated The main goal of the diploma thesis is to create the catalogue of the projects for Vitkov Municipality for the period of 2014-2020. The theoretical part describes the functioning of cohesion policy and its history, a brief statement of the programming period, and the introduction of the EU Structural Funds. The practical part is focused on presenting Vitkov, its functioning and financing. There is a list of the largest projects supported by EU funds, including the participation of Vitkov. Follows the research that was conducted by questionnaire survey and socio-economic analysis. Based on the results of the research was designed catalogue of projects for Vitkov in the new programming period, including a quantification of costs and indication of possible funding sources.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 36044
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
adamusová_2014_dp.pdf 2.241Mb PDF View/Open
adamusová_2014_vp.doc 130Kb Microsoft Word View/Open
adamusová_2014_op.doc 128Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account