Analýza ochrany majetku firmy PEDST

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza ochrany majetku firmy PEDST

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomek, Miroslav
dc.contributor.author Sochor, Jiří
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:14:43Z
dc.date.available 2015-03-08T21:14:43Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29815
dc.description.abstract SOCHOR, Jiří. Analýza ochrany majetku firmy PEDST. [Bakalářská práce]. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení. Ústav krizového řízení. Vedoucí: doc. Ing. Miroslav Tomek, Ph.D. Stupeň odborné kvalifikace: Bakalář (Bc.). Studijní program: Procesní inženýrství, studijní obor: Ovládání rizik. Zlín: FLKŘ UTB, 2014, 54 s. Předmětem bakalářské práce je literární rešerše analyzování ochrany majetku firmy PEDST. V praktické části jsou popsány jednotlivé druhy zabezpečení a jejich analyzování. Cílem práce bylo analyzovat vybraná bezpečnostní rizika a návrh na redukci vybraných bezpečnostních rizik ve firme PEDST.
dc.format 53 s. (9009 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject analýza cs
dc.subject bezpečnost cs
dc.subject ochrana cs
dc.subject podnik cs
dc.subject riziko cs
dc.subject analysis en
dc.subject security en
dc.subject safety en
dc.subject enterprise risk en
dc.title Analýza ochrany majetku firmy PEDST
dc.title.alternative Analysis of the Protection of Company Assets PEDST
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Strohmandl, Jan
dc.date.accepted 2014-06-11
dc.description.abstract-translated SOCHOR, Jiří. Analysis of the protection of company assets PEDST. [Bachelor thesis]. Tomas Bata University in Zlin. Faculty of Logistics and Crisis Management. Institute of crisis management. Supervisor: doc. Ing. Miroslav Tomek, Ph.D. Level of professional qualifications: Bachelor (Bc). Study program: Process Engineering Study: Risk Control. Zlín: FLKŘ UTB, 2014, p 54. Subject of the thesis is a literature review analyzing the protection of company assets PEDST. The practical part describes the different kinds of security and their analysis. The aim of the study was to analyze a security risk and a proposal for reducing certain security risks in the company PEDST.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 36046
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-09


Files in this item

Files Size Format View
sochor_2014_dp.pdf 4.089Mb PDF View/Open
sochor_2014_vp.pdf 96.33Kb PDF View/Open
sochor_2014_op.pdf 113.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account