Přeprava chemických látek a jejich úniky v dopravě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Přeprava chemických látek a jejich úniky v dopravě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mašek, Ivan
dc.contributor.author Habartová, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:14:44Z
dc.date.available 2015-03-08T21:14:44Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29816
dc.description.abstract Předkládaná bakalářská práce se zabývá přepravou chemických látek a jejich úniky v do-pravě. Teoretická část se zabývá vymezením legislativy, důležitými pojmy v oblasti chemických látek a jejich přepravy, vlastnostmi chemických látek, jejich klasifikací, účinky na organismus a taky jejich identifikací. Dále se věnuje především přepravě nebezpečných látek silniční, železniční, letecké a vodní. Je také zaměřena na rizika přepravy nebezpečných chemických látek, jejich rozdělení, ale i dopravními nehodami vozidel přepravující nebezpečné látky a v neposlední řadě i úkoly a činnostmi jednotlivých složek Integrované-ho záchranného systému. Praktická část je zaměřena na statistiky úniků, na vybranou havárii, její simulaci a na dotazník s jeho vyhodnocením. Poslední kapitola je věnována návrhu k minimalizaci dopravních havárií s únikem nebezpečných chemických látek.
dc.format 77 s. (13 282 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject chemické látky cs
dc.subject přeprava chemických látek cs
dc.subject riziko cs
dc.subject havárie cs
dc.subject mimořádná událost cs
dc.subject Integrovaný záchranný systém cs
dc.subject Chemicals en
dc.subject Transport of Chemicals en
dc.subject the Risk of an Accident or Emergency en
dc.subject the Integrated Rescue Systém en
dc.title Přeprava chemických látek a jejich úniky v dopravě
dc.title.alternative Chemical Substances Transportation and their Releases in Transport
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Princ, Ivan
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated The present thesis deals with the transport of chemicals and their evasion in-law. The theo-retical part deals with the definition of legislation, important concepts in the field of chemicals and their transport properties of chemical substances, their classification, effects on the body and also their identification. It also discusses mainly the transport of dangerous substances by road, rail, air and water. It also focuses on the risks of transport of hazardous chemical substances, their distribution, as well as traffic accidents of vehicles carrying dangerous substances and, last but not least, the tasks and activities of the different components of the Integrated Rescue System. The practical part is focused on statistics evasion choice crash, the simulation of a questionnaire with evaluation. The last chapter is devoted to the design to minimize traffic accidents with spills of hazardous chemicals.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 36047
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-05-09


Files in this item

Files Size Format View
habartová_2014_dp.pdf 2.521Mb PDF View/Open
habartová_2014_vp.pdf 97.18Kb PDF View/Open
habartová_2014_op.pdf 166.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account