Evaluace čerpání prostředků z ROP Severovýchod v ORP Králíky

DSpace Repository

Language: English čeština 

Evaluace čerpání prostředků z ROP Severovýchod v ORP Králíky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Oldřich
dc.contributor.author Bártová, Zuzana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:14:45Z
dc.date.available 2015-03-08T21:14:45Z
dc.date.issued 2014-02-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29818
dc.description.abstract Diplomová práce na téma Evaluace čerpání prostředků z ROP Severovýchod v ORP Králíky je zaměřena na hodnocení realizovaných projektů v daném území. Teoretická část popisuje hlavní cíle a metody práce, představuje kohezní politiku EU a vymezuje základní legislativní rámec. Praktická část je věnována zpracování socioekonomické analýzy, dotazníkového šetření, rozhovorů se starosty, na jejichž základě je zpracována SWOT analýza. Hlavní část práce tvoří analýza a hodnocení již realizovaných projektů a vypracování kata-logu projektů na příští programovací období.
dc.format 107 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject evaluace cs
dc.subject regionální operační program cs
dc.subject kohezní politika cs
dc.subject socioekonomická analýza cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject projekt cs
dc.subject evaluation en
dc.subject Regional Operational Programme of the North-east en
dc.subject cohesion politics en
dc.subject socioeconomic analysis en
dc.subject questionnaire survey en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject project en
dc.title Evaluace čerpání prostředků z ROP Severovýchod v ORP Králíky
dc.title.alternative Evaluation of the Drawing Resources from the ROP Northeast in the Region of Králíky
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Nekolová, Jana
dc.date.accepted 2014-05-21
dc.description.abstract-translated This diploma thesis entitled The Evaluation of using the ROP Severovýchod (Regional Operational Programme of the North-east) resources in the municipality of Králíky is concerned with evaluation of the projects realized in the region. The main objectives and methodology of the thesis, an introduction to the cohesion politics of the EU and a definition of the basic scope of legislation are all dealt with in the theoretical part of the thesis. The research part is concerned with the SWOT analysis which is based on a socioeconomic analysis, a questionnaire survey and interviews with the mayors. The main part of the thesis deals with the analysis of the evaluation of the implemented projects. Additionally, a catalogue of the projects for the following programming period was designed and is also included in this part of the paper.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 36049
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
bártová_2014_dp.pdf 2.921Mb PDF View/Open
bártová_2014_vp.doc 122.5Kb Microsoft Word View/Open
bártová_2014_op.doc 128.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account