Analýza rizik výroby a jejich minimalizace

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza rizik výroby a jejich minimalizace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hart, Martin
dc.contributor.author Bartošík, Jan
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:14:46Z
dc.date.available 2015-03-08T21:14:46Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29819
dc.description.abstract Práce si bere za cíl poskytnout přehled základních přístupů několika autorů na téma Analýza rizik výroby a jejich minimalizace ve strukturované a čtenáři přívětivé podobě. Konkrétně se snaží zpracovat základní informace o tom, jak lze rizika chápat, jakým způsobem je analyzovat a jaké jsou základní přístupy k opatřením proti rizikům. Představuje dva nástroje ovládání rizik, které teoreticky popisuje a následně prakticky využívá s výsledkem návrhu zlepšení vzhledem k výsledkům analýzy.
dc.format 57 s. (68 038 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject riziko cs
dc.subject nebezpečí cs
dc.subject analýza rizik cs
dc.subject identifikace cs
dc.subject kvalifikace a kvantifikace cs
dc.subject strategie opatření proti riziku cs
dc.subject "Co cs
dc.subject když?" analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject návrh zlepšení cs
dc.subject risk en
dc.subject hazard en
dc.subject risk analysis en
dc.subject identification en
dc.subject qualification and quantification en
dc.subject strategy against risk en
dc.subject "What en
dc.subject if?" analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject suggestions en
dc.title Analýza rizik výroby a jejich minimalizace
dc.title.alternative Risk Analysis of Production and Their Minimization
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Heinzová, Romana
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated This work sets a target to provide a review of basic approaches of several authors towards to the theme of Risk analysis and their minimization in a structural and reader friendly way. Particularly, it aspires to process the fundamental information about how to understand risks in general, how to analyze them and what are the main attitudes in taking actions against them. It presents two tools of risks handling. First the theoretical description comes and then practical use follows with suggestion concerning the gained result.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 36051
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-05-12


Files in this item

Files Size Format View
bartošík_2014_dp.pdf 806.7Kb PDF View/Open
bartošík_2014_vp.pdf 165.0Kb PDF View/Open
bartošík_2014_op.pdf 164.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account