Analýza rizik začínajícího podniku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza rizik začínajícího podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Konečný, Jiří
dc.contributor.author Harabaszová, Lenka
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:14:47Z
dc.date.available 2015-03-08T21:14:47Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29822
dc.description.abstract V bakalářské práci ,,Analýza rizik začínajícího podniku,, je zpracován podnikatelský plán na založení outdoorové cestovní kanceláře CK FunHike, tak aby mohl posloužit jako pod-klad k reálnému vytvoření cestovní kanceláře s tímto zaměřením. V teoretické části se au-tor zabývá základními informacemi, které jsou důležité pro zpracování konkrétního podni-katelského plánu, včetně legislativních podmínek nutných pro založení cestovní kanceláře. Praktickou část práce pak tvoří analýza podnikatelského prostředí a analýza rizik konkrét-ního projektu a následně vypracovaný podnikatelský plán CK FunHike.
dc.format 59 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject riziko cs
dc.subject podnik cs
dc.subject cestovní kancelář cs
dc.subject podnikatelský plán cs
dc.subject analýza rizik cs
dc.subject analýza konkurence cs
dc.subject risk en
dc.subject company en
dc.subject travel agency en
dc.subject business plan en
dc.subject risk analysis en
dc.subject competition analysis en
dc.title Analýza rizik začínajícího podniku
dc.title.alternative Start-up Business Risk Analysis
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hart, Martin
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated This Thesis " Risk Analysis of Starting Business" has processed business plan for esta-blishment of the outdoor travel agency called CK FunHike. The plan was processed to ser-ve as basis for creation of a real travel agency with this orientation. In the theoretical part the author deals with basic information, which are important for pro-cessing of a particular business plan, including legislative condition which are necessary for establishment of travel agency .Practical part is analysing business environment and risks of particular project. Then it's followed with a business plan of travel agency CK FunHike.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 36054
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-07


Files in this item

Files Size Format View
harabaszová_2014_dp.pdf 2.158Mb PDF View/Open
harabaszová_2014_vp.pdf 118.0Kb PDF View/Open
harabaszová_2014_op.pdf 164.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account