Návrh projektu regenerace brownfields v mikroregionu Kroměřížsko

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh projektu regenerace brownfields v mikroregionu Kroměřížsko

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novosák, Jiří
dc.contributor.author Buňková, Romana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:14:47Z
dc.date.available 2015-03-08T21:14:47Z
dc.date.issued 2014-02-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29823
dc.description.abstract Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá definicí pojmu brownfields, jejich charakteristikou a typologii včetně příčin vzniku brownfields. Teoretická část dále pojednává o negativech a pozitivech spojených s brownfields. Práce popisuje, jaké jsou základní bariéry spojené s jejich regenerací a základní nástroje určené pro regeneraci brownfields. V praktické části jsou analyzovány zemědělské brownfields v mikroregionu Kroměřížsko. Smyslem práce je na základě syntézy poznatků zhodnotit rozvojové možnosti brownfields a vytvořit návrhy projektů možných způsobů využití těchto brownfields.
dc.format 79 s. (110 858 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Brownfields cs
dc.subject Regionální rozvoj cs
dc.subject Udržitelný rozvoj cs
dc.subject Projekt regenerace cs
dc.subject Rozvojové předpoklady cs
dc.subject Brownfields en
dc.subject Regional development en
dc.subject Sustainable development en
dc.subject Regeneration project en
dc.subject Prerequisite for the Development en
dc.title Návrh projektu regenerace brownfields v mikroregionu Kroměřížsko
dc.title.alternative Proposal of Brownfield Regeneration Project in the Kroměříž Microregion
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bednář, Pavel
dc.date.accepted 2014-05-21
dc.description.abstract-translated The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part concerns with the definition of brownfields, the characteristic features and typology of brownfields inclu-ding cause of their origin. The theoretical part deals with the negative and the positive side of brownfields. Furthermore the work describes the main barriers associated with brownfield regeneration and basic instruments for their regeneration. In the practical part, agricultural brownfields in the microregion Kroměřížsko are analyzed. The purpose of the work is to evaluate the options of brownfields development and to pro-pose a project of the possible way of their utilization.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 36056
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
buňková_2014_dp.pdf 1.879Mb PDF View/Open
buňková_2014_vp.doc 128.5Kb Microsoft Word View/Open
buňková_2014_op.doc 128.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account